Study module

Show study events
UYLE0339 Visual Methodologies, 3 ECTS cr. 
Code UYLE0339  Validity 01.01.1950 -
Name Visual Methodologies  Abbreviation Visual Methodol 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0150 Art 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Jonna Katajamäki 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Rose, Gillian   Visual methodologies an introduction to the interpretation of visual materials   2001  - Availability
     Rossi, L-M. & Seppä, A. (toim.)  Tarkemmin katsoen : visuaalisen kulttuurin lukukirja  2007  - Availability
     Seppä, Anita  Kuvien tulkinta  2012  - Availability
     Seppänen, Janne   Katseen voima kohti visuaalista lukutaitoa   2001  - Availability
     Seppänen, Janne   Visuaalinen kulttuuri teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle   2005  - Availability
     Waenerberg , Annika & Kähkönen, Satu, toim  Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia   2012  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa kontekstualisoivan kuvantulkinnan periaatteita
- soveltaa kontekstisidonnaista kuva-analyysiä visuaalisen materiaalin tulkinnassa
- tarkastella tutkimusmenetelmiä kriittisesti

 
Contents 

Opiskelija syventää näkemyksiään taidehistorian menetelmistä valitsemansa kirjallisuuden avulla.

 
Methods 

Luennot, seminaarit, opetuskeskustelut, ryhmätyöt 16–24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 57 h

 
Requirements 

Suoritetaan joko
a) tenttimällä kirjallisuusvalikosta 2 teosta tai
b) kirjoittamalla useamman teoksen pohjalta essee tai
c) osallistumalla seminaariin
Myös muiden järjestämät luentosarjat ja / tai seminaarit ovat mahdollisia (suorituksista ja korvaavuuksista sovittava vastuuhenkilön kanssa)

 
More literature information and extra material 

Rose, Gillian (2007) Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials
Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita, toim. (2007) Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja
Seppä, Anita (2012) Kuvien tulkinta. Menetelmäopas kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkitsijalle
Seppänen, Janne (2001) Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa
Seppänen, Janne (2005) Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle
Waenerberg, Annika & Kähkönen, Satu, toim. (2012) Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia

 
Evaluation 

1-5 / uusittava

 
Timing 

Syksy tai kevät

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Jonna Katajamäki

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration Visual Methodologies  Lecture course  Jonna Katajamäki 
14.01.20tue 16.15-20.00
21.01.20tue 16.15-20.00
22.01.20wed 16.15-20.00
23.01.20thu 16.15-20.00
04.02.20tue 16.15-20.00
05.02.20wed 16.15-20.00

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
24.10.19thu 12.00-16.00
Reg. time is off. Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
21.11.19thu 12.00-16.00
Reg. time is off. Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
12.12.19thu 12.00-16.00
Reg. time not started Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
23.01.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
20.02.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
19.03.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
23.04.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
21.05.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
18.06.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
06.08.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Visual Methodologies  General Examination  Jonna Katajamäki 
27.08.20thu 12.00-16.00