Study module

Show study events
SOPT1101 Introduction to Sociology, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1101  Validity 01.01.1950 -
Name Introduction to Sociology  Abbreviation Introduction to 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Janne Autto 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiologisen ajattelun perusteet
- jäsentää yhteiskunnallisia ilmiöitä sosiologian tieteenalan välinein
- tunnistaa tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja.

 
Contents 

Opintojaksossa perehdytään sosiologian keskeisiin käsitteisiin, ajatustapoihin ja tutkimuskohteisiin.

 
Methods 

Pakollinen osallistuminen luennoille (15 h) ja kirjallisuus.

 
Requirements 

Luentojen oheismateriaalit ja niihin liittyvät oppimistehtävät Moodle-verkko-oppimisympäristössä sekä luento- ja kirjallisuustentti. Luennot ja kirjallisuus tentitään samalla kertaa syyslukukauden aikana. Tarkemmat ohjeet 1. luentokerralla. Kirjallisuuden hankkiminen ja lukeminen on syytä aloittaa jo hyvissä ajoin heti kun luennot alkavat, koska peruskurssia suorittaa aina suurehko joukko opiskelijoita.

 
More literature information and extra material 

Zygmunt Bauman (1997 tai uudemmat painokset) Sosiologinen ajattelu.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

Periodi 1, vuosikurssi 1.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Introduction to Sociology  Lecture course  Janne Autto 
31.08.21tue 12.00-13.00
07.09.21tue 12.00-15.00
14.09.21tue 12.00-15.00
tue 13.00-15.00
21.09.21tue 09.00-12.00
28.09.21tue 12.00-15.00
05.10.21tue 12.00-15.00

Upcoming exams
No exams.