Study module

Show study events
UKUV0116 Media Literature and Pedagogy, 3 ECTS cr. 
Code UKUV0116  Validity 01.01.1950 -
Name Media Literature and Pedagogy  Abbreviation Media Literatur 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Annamari Manninen 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa mediakasvatuksen lähestymistapoja, taustaa ja käsitteistöä
- lukea kriittisesti mediaa
- tuottaa ja julkaista omia mediasisältöjä
- käyttää medialukutaitoa harjoittavia opetusmenetelmiä ja sovelluksia
- käyttää mediavälineitä osana omaa ilmaisua ja kuvataidekasvatusta
- hahmottaa median käyttöä opetuksessa ja oppimisessa

 
Contents 

Johdatus mediakasvatuksen teoreettisiin taustoihin ja käytännön lähestymistapoihin. Median tuottamisen ja vastaanottamisen taitojen vahvistaminen ja käsitteellistäminen. Median kuvastojen ja ilmiöiden tarkastelu, analysointi ja arviointi. Tutustuminen verkkojulkaisuun, opetussovelluksiin, tiedon visualisointiin, multimediaan ilmaisuvälineenä ja ohjelmointiin osana kuvataidekasvatusta.

 
Methods 

Luennot 7 h ja ohjatut harjoitustyöt 24 h, itsenäinen työskentely 50 h.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, annetut tehtävät ja lopputyö.

 
Supplementary Literature 

Pekkala, L., Salomaa, S. & Spišák, S., 2016. Monimuotoinen mediakasvatus.
Herkman, J., 2007. Kriittinen mediakasvatus.
Pönkä, H., 2017. Open somekirja.
Pönkä, H., 2015. Sosiaalisen median käsikirja.
Räsänen, M., 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja.
Kumpulainen, K., 2011. Digitarinat: Elämyksiä, oppimista ja yhteisöllisyyttä. Teoksessa: Liikkuva kuva: muuttuva opetus ja oppiminen, s. 53-70.

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Timing 

1.periodi

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus/Annamari Manninen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Media Literature and Pedagogy  Lecture course  Marjo Pernu 
09.03.20mon 14.00-17.00
17.03.20tue 13.00-16.00
08.04.20wed 09.00-12.00
10.04.20fri 13.00-16.00
14.04.20tue 13.00-16.00
16.04.20thu 13.00-16.00
17.04.20fri 13.00-16.00
20.04.20mon 13.00-16.00
21.04.20tue 13.00-16.00
24.04.20fri 13.00-16.00
Reg. time not started Media Literature and Pedagogy  Lecture course  Marjo Pernu 
26.08.20wed 09.00-12.00
28.08.20fri 13.00-15.00
31.08.20mon 09.00-11.00

Upcoming exams
No exams.