Study module

Show study events
UMUO1214 Philosophy of Science, 3 ECTS cr. 
Code UMUO1214  Validity 01.01.1950 -
Name Philosophy of Science  Abbreviation Philosophy of S 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0150 Art 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Kalle Lampela 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Borgdorff, Henk.   Conflict of the faculties : perspectives on artistic research and academia / Henk Borgdorff.   2012  - Availability
     Haaparanta Leila & Niiniluoto Ilkka  Johdatus tieteelliseen ajatteluun  1986  - Availability
     Hannula, Mika,   Artistic research methodology : narrative, power, and the public / Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén.   2014  - Availability
     Juntunen Matti & Mehtonen Lauri  Ihmistieteiden filosofiset perusteet  1982  - Availability
     Koskinen, Inkeri, 1977-   Villi Suomen historia : Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin / Inkeri Koskinen.   2015  - Availability
     Niiniluoto, Ilkka   Johdatus tieteenfilosofiaan käsitteen- ja teorianmuodostus   1980  - Availability
     Niiniluoto, Ilkka   Totuuden rakastaminen tieteenfilosofisia esseitä   2003  - Availability
     Salonen Toivo  Tieteenfilosofia  2007  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa taidealojen erityisluonteen tieteen kentässä
- ymmärtää tieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja teorioita
- tavoittaa tutkimusprosessin kokonaisrakenteen.

 
Contents 

Tieteen kriteerit, luonne ja tutkimuksen periaatteelliset edellytykset. Tieteen filosofiset yhteydet inhimilliseen elämään ja taidealojen erityisluonne tieteellisen tutkimuksen kentässä. Tieteen ja taiteen suhde.

 
Requirements 

Luennot 21 h ja tentti (luennot ja Haaparanta & Niiniluoto, 2016, Johdatus tieteelliseen ajatteluun) tai kirjatenttinä kaksi teosta kirjallisuudesta.

 
More literature information and extra material 
Borgdorff, Henk (2012) The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia.
Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka (2016) Johdatus tieteelliseen ajatteluun.
Hannula, Mika & Suoranta, Juha & Vadén, Tere (2014) Artistic research methodology.
Juntunen, Matti & Mehtonen, Lauri (1982) Ihmistieteiden filosofiset perusteet.
Koskinen, Inkeri (2015) Villi Suomen historia.
Niiniluoto, Ilkka (1997) Johdatus tieteenfilosofiaan.
Niiniluoto, Ilkka (2003) Totuuden rakastaminen. Tieteenfilosofisia esseitä 
Salonen, Toivo (2007) Tieteenfilosofia.
 
Evaluation 

1-5/uusittava.

 
Timing 

4. periodi

 
Target Group 

1. opintovuosi

 
Tutor 

Kalle Lampela

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration Philosophy of Science  Lecture course  Kalle Lampela 
30.03.20mon 13.00-16.00
02.04.20thu 13.00-16.00
06.04.20mon 13.00-16.00
08.04.20wed 13.00-16.00
15.04.20wed 13.00-16.00
16.04.20thu 13.00-16.00
20.04.20mon 13.00-16.00
29.04.20wed 13.00-16.00

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
24.10.19thu 12.00-16.00
Reg. time is off. Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
21.11.19thu 12.00-16.00
Reg. time is off. Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
12.12.19thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
23.01.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
20.02.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
19.03.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
23.04.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
21.05.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
18.06.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
06.08.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Science  General Examination  Kalle Lampela 
27.08.20thu 12.00-16.00