Study module

Show study events
UKUV0622 Space and Art, 7 ECTS cr. 
Code UKUV0622  Validity 01.01.1950 -
Name Space and Art  Abbreviation Space and Art 
Credits7 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0150 Art 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Tom Engblom 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa oppimaansa omassa taidetyöskentelyssään
- huomioida tilan erityispiirteet ja hyödyntää tilan fyysisiä, kokemuksellisia ja sisällöllisiä suhteita työssään.

 
Contents 

Opiskelija perehtyy uusiin tilallisiin taidemuotoihin ja tekniikoihin. Opintojaksolla analysoidaan merkitysten muotoutumista taideteoksen ja katsojan, tilan ja sen kokijan sekä menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksessa. Teemat ja aiheet vaihtuvat vuosittain.


 
Methods 

Pääsääntöisesti ryhmätyöskentely
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

 
Requirements 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Ilmoitetaan myöhemmin

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Target Group 

Kuvataiteen aineopintoja suorittavat opiskelijat

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tom Engblom

 
Compulsory 

Valinnainen

 
Additional information 

Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.