Study module

Show study events
UKUV0625 Drawing Workshop, 7 ECTS cr. 
Code UKUV0625  Validity 01.01.1950 -
Name Drawing Workshop  Abbreviation Drawing Worksho 
Credits7 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0150 Art 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Kalle Lampela 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-käyttää piirtämistä taiteellisena ilmaisumuotona
-valita omaan ilmaisuunsa sopivia piirtämisen välineitä ja tekniikoita
-kuvata ympäröivää todellisuutta havaintojen pohjalta piirtäen
-soveltaa taitojaan mielikuvituksen tuottamien todellisuuksien kuvaamiseen

 
Contents 

Havaintoon pohjautuvaa piirtämistä ulko- ja sisätiloissa. Elävän mallin piirustusta sekä perspektiiviopin soveltamista tilan hahmottamisessa. Erilaisten piirustusmateriaalien käyttö.

 
Methods 

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

 
Requirements 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätt

 
Target Group 

Kuvataiteen aineopintojen opiskelijat

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Esa Meltaus

 
Compulsory 

Valinnainen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.