Study module

Show study events
SAAM0100 Sámi and Indigenous Studies, Basic Module, 25 ECTS cr. 
Code SAAM0100  Validity 01.01.1950 -
Name Sámi and Indigenous Studies, Basic Module  Abbreviation Sámi and Indige 
Credits25 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0040 Lappish 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Saamentutkimuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa saamen- ja alkuperäiskansatutkimus omaksi monitieteelliseksi kokonaisuudekseen, jolla on tietyt tietoteoreettiset lähtökohdat ja peruperiaatteet
- tunnistaa saamelaisen yhteiskunnan keskeiset kysymykset ja erityispiirteet osana maailmanlaajuista alkuperäiskansayhteisöä sekä suhteessa pohjoismaisiin valtayhteiskuntiin
-hahmottaa saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen tutkimuksellisia lähtökohtia, näkökulmia sekä keskeisiä tutkimuseettisiä ja -menetelmällisiä erityiskysymyksiä, jotka liittyvät saamelaisten ja saamelaisyhteisöjen asemaan, toimintatapoihin ja suhteisiin
- tunnistaa saamelaisten erityisaseman ja erityispiirteet alkuperäiskansana sekä hahmottaa saamentutkimuksen osana alkuperäiskansatutkimusta
- kuvata ja analysoida saamelaiselinkeinojen sekä saamelaisen ympäristösuhteen eri ulottuvuuksia
- jäsentää saamelaisen yhteiskunnan ilmiöitä etenkin yhteiskuntatieteellisin ja oikeustieteellisin tutkimuksellisin välinein ja näkökulmasta.

 
Contents 

SAAM0100 Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopinnot (25 op)

SAAM0101 Johdatus saamen- ja alkuperäiskansatutkimukseen 5 op
SAAM0102 Saamelaisten historia 5 op
SAAM0103 Saamelaiset perinteiset elinkeinot saamelaisyhteisössä 5 op
SAAM0104 Saamelainen yhteiskunta ja valtasuhteet 5 op
Valinnaiset opinnot (opiskelija valitsee seuraavista opintojaksoista vähintään 5 op):
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op
LAER1238 Saamenpedagogiikka 5 op
UYLE0345 Saamelainen taide 5 op
LAER1239 Saamen kieli suomen kielisille 5 op
LAER1240 Saamen kieli 5 op

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.