Study module

Show study events
UKUV0536 Subject Didactics III, 5 ECTS cr. 
Code UKUV0536  Validity 01.01.1950 -
Name Subject Didactics III  Abbreviation Subject Didacti 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa lukion kuvataideopetuksen tavoitteista ja sisällöistä
- suunnitella lukion kuvataiteen opetusjakson
- huomioida suunnitelmassaan integroinnin, kriittisen pedagogiikan ja monikulttuurisuuden näkökulmia osana yleissivistävän koulun taidekasvatusta
- tunnistaa taidekasvatuksen kansainvälisiä suuntauksia

 
Contents 

Kuvataideopetuksen lähtökohdat lukion opetussuunnitelmassa, työturvallisuus, integrointi, kriittinen pedagogiikka ja kulttuurinen moninaisuus kuvataideopetuksessa sekä muiden maiden taidekasvatus.

 
Previous studies 

Kuvataideopettajan pedagogisten opintojen modulit I ja II on suoritettu.

 
Methods 

Luennot  20h, harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 89 h

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen kurssin työskentelyyn, kirjallisuusessee tai ryhmätentti.

 
Supplementary Literature 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Giroux, Henry & McLaren, Peter (toim. Aittola ja Suoranta): Kriittinen pedagogiikka, 2001

Kettunen, Kaisa & Hiltunen, Mirja & Laitinen Sirkka ja Rastas, Marja (toim.): Kuvien keskellä, 2006

Kiilakoski, Tomi & Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.): Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, 2005 (soveltuvin osin)

Räsänen, Marjo: Kuvakulttuurit ja Integroiva taideopetus, 2008 (soveltuvin osin)

Räsänen, Marjo: Visuaalisen kulttuurin monilukukirja, 2015 (soveltuvin osin)

Granö, Päivi; Hiltunen, Mirja & Jokela, Timo: Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina, 2018 (soveltuvin osin)

Hiltunen, Mirja: Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä., 2009

Oikarinen-Jabai, Helena: Kohti monikulttuurista koulua – taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta, 2010  

Verkko-oppimateriaalit ja -artikkelit sekä muu kurssilla jaettu materiaali

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Timing 

3.-4. periodit

 
Target Group 

Maisteriopinnot 1.vsk. Kurssi voidaan suorittaa jo kandivaiheen opintojen yhteydessä 3.vsk edellyttäen, että kuvataideopettajan pedagogisten opintojen modulit I ja II on suoritettu.

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus, Elina Härkönen

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.