Study module

Show study events
UKUV0537 Teaching Practice III, 5 ECTS cr. 
Code UKUV0537  Validity 01.01.1950 -
Name Teaching Practice III  Abbreviation Teaching Practi 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Elina Härkönen 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- työskennellä lukiossa ja peruskoulun vuosiluokilla 7–9
- suunnitella ja toteuttaa opetusjakson sekä huomioida kuvataiteen sisäisen integraation
- tunnistaa kuvataiteen aseman kouluyhteisössä ja pohtia kuvataideopettajan roolia osana sitä
- reflektoida omia opetuskokemuksiaan ja antaa vertaispalautetta
- jatkaa perusportfolion kokoamista ja kehittää edelleen opetusportfoliotyöskentelyään opettajan työn ja ammatillisen identiteetin kehittämisen välineenä

 
Contents 

Opetusharjoittelu lukiossa tai perusopetuksen 7.–9.-luokilla. Harjoitteluun liittyvä opetusportfoliotyöskentely.

 
Previous studies 

Kuvataideopettajan pedagogisten opintojen modulit I ja II on suoritettu.

 
Methods 

Johdantoluento (harjoitteluinfo) 2 h
Opetusharjoittelu suoritetaan kuvataiteen lehtorin ohjauksessa lukioiden tai peruskoulujen vuosiluokilla 7.–9. Rovaniemellä, Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa tai erillissopimuksesta muissa yliopistojen harjoittelukouluissa:
-           Rehtorin luento 2 h
-           Ohjaavan opettajan ohjaus (yksilöohjaus 9 h, jos opiskelija pitää kaikki harjoitustunnit itsenäisesti, ryhmäohjaus ja palautekeskustelut 5 h)
-           Harjoitustunnit 18–20 h
-           Opetuksen seuraaminen (kuvataide ja muut aineet 10–15 h)
Itsenäinen työskentely 84 h
Palauteseminaari 4 h

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja palautekeskusteluihin, opetusportfoliotehtävät.
Osallistuminen palauteseminaariin.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

4. periodi

 
Target Group 

Maisteriopinnot 1.vsk. Kurssi voidaan suorittaa jo kandivaiheen opintojen yhteydessä 3.vsk edellyttäen, että kuvataideopettajan pedagogisten opintojen modulit I ja II on suoritettu.

 
Tutor 

KuUvataidekasvatus, Elina Härkönen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Teaching Practice III  Practical Training  Marjo Pernu 
18.03.20wed 14.00-16.00
03.04.20fri 08.00-16.00
06.04.20mon 08.00-16.00
07.04.20tue 08.00-16.00
08.04.20wed 08.00-16.00
09.04.20thu 08.00-16.00
14.04.20tue 08.00-16.00
15.04.20wed 08.00-16.00
16.04.20thu 08.00-16.00
17.04.20fri 08.00-16.00
20.04.20mon 08.00-16.00
21.04.20tue 08.00-16.00
22.04.20wed 08.00-16.00
23.04.20thu 08.00-16.00
24.04.20fri 08.00-16.00
27.04.20mon 08.00-16.00
28.04.20tue 08.00-16.00
29.04.20wed 08.00-16.00
30.04.20thu 08.00-16.00
04.05.20mon 08.00-16.00
05.05.20tue 08.00-16.00
06.05.20wed 08.00-16.00
07.05.20thu 08.00-16.00
08.05.20fri 08.00-16.00
11.05.20mon 08.00-16.00
12.05.20tue 08.00-16.00
13.05.20wed 08.00-16.00
20.05.20wed 09.00-13.00

Upcoming exams
No exams.