Study module

Show study events
UKUV1200 Subject Studies in Art Education, 55 ECTS cr. / 34 Cr. 
Code UKUV1200  Validity 01.01.1950 -
Name Subject Studies in Art Education  Abbreviation Subject Studies 
Credits55 ECTS cr. / 34 Cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Contents 

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 55 op 
Pakolliset aineopinnot 38 op
UKUV0108 Kuvamatka 3 op 
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op 
UKUV0233 Plastinen sommittelu 7 op
UKUV0119 Tila-aika -taide 3 op
UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op
UMUO1213 Metodipaja 3 op
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UKUV0506 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op 
Valinnaiset aineopinnot 17 op
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op
UKUV0626 Kokeellinen grafiikka 4 op
UKUV0229 Kuvankäsittely ja animaatio 4 op
UKUV0427 Sarjakuva ja graafinen suunnittelu 4 op
UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op
UKUV0206 Elokuvakasvatus 5 op 
UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.