Study module

Show study events
UKUV0108 Image Analysis, 3 ECTS cr. 
Code UKUV0108  Validity 01.01.1950 -
Name Image Analysis  Abbreviation Image Analysis 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida ja tulkita kuvataiteen teoksen sisältöjä sekä merkityksiä moniaistisilla, multimodaalisilla sekä kokemuksellisilla lähestymistavoilla  

 
Contents 

Kokemuksellinen kuva-analyysi taiteen tulkinnan, tutkimisen, oppimisen ja vuorovaikutuksen välineenä. Multimodaalinen ja moniaistinen taideoppiminen. Taiteen tiedonalat kuvataiteen oppiaineen sisäisessä integraatiossa.  

 
Methods 

Luennot 7 h, harjoitukset 20 h, itsenäinen työskentely 50 h, loppuseminaari 4 h  

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Harjoitustehtävät ja verkkoportfolio.

 
Supplementary Literature 

Räsänen, Marjo, 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideoppiminen.
Räsänen, Marjo 2000. Sillanrakentajat. Itkonen, Satu, 2011.
Taidekuvan äärellä: katso, koe, jaa.
Pulkkanen, Aki, 2016. Kuvat ja kuvakulttuurit (LOPS 2016).

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 

 
Timing 

1. periodi

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus/Anniina Koivurova

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Image Analysis  Lecture course  Marjo Pernu 
01.09.20tue 13.00-15.00
03.09.20thu 09.00-11.00
14.09.20mon 13.00-16.00

Upcoming exams
No exams.