Study module

Show study events
UKUV0506 Seminar and Final Work for Bachelor's Degree, 10 ECTS cr. 
Code UKUV0506  Validity 01.01.1950 -
Name Seminar and Final Work for Bachelor's Degree  Abbreviation Seminar and Fin 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Efland, Arthur D.   Postmoderni taidekasvatus eräs lähestymistapa opetussuunnitelmaan   1998  Obligatory Availability
     Levanto, Yrjänä; Naukkarinen,Ossi; Vihma Susann, toim.  Taiteistuminen  2005  Obligatory Availability
     Räsänen, Marjo, 1953-   Visuaalisen kulttuurin monilukukirja / Marjo Räsänen.   2015  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa tutkimusprosessin vaiheet ja hallita niitä
- käyttää taidekasvatuksen alan kirjallisuutta hyödykseen tutkimustyössään
- perustella tutkimustehtävän, teoreettisten lähtökohtien, tutkimusmenetelmän ja aineiston valintaansa
- keskustella kirjallisuuden pohjalta näkemyksistään, jotka liittyvät taidekasvatuksen alan ilmiöihin ja niiden tutkimukseen
- arvioida kriittisesti omaa ja toisten tutkimuksellista ajattelua

 
Contents 

Seminaarityön laatiminen taidekasvatuksen alan aihe- ja sisältöalueista. Tutustuminen oman toiminnan kautta tutkimusprosessiin, tiedon hankintaan, lähteiden käyttöön, tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteelliseen keskusteluun. Seminaari-istuntoihin osallistuminen, oman työn esitteleminen ja toisen opiskelijan seminaarityön opponointi. Taidekasvatuksen kirjallisuuteen tutustuminen.

 
Methods 

Kontaktiopetus 35 h, itsenäistä työskentelyä n. 230 h, johon sisältyy kirjallisuustentin sekä tieteellinen tiedonhankinta -kurssin suoritus.

 
Requirements 

-Kirjallisuustentti. Kirjallisuuden suorittaminen joko ryhmä- tai yksilötenttinä ennen seminaarityöskentelyn alkamista.
-Tieteellinen tiedonhankinta -kurssin suorittaminen.
Kurssiin kuuluu YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta -kurssi (2 op), jonka tavoitteena on ohjata opiskelijat omaksumaan oman koulutusalansa tehokkaita tiedonhankinta- ja arviointitaitoja. Tieteellinen tiedonhankinta -kurssi järjestetään viisi kertaa vuodessa, ilmoittautuminen ja kurssikuvaus WebOodissa. Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa, mutta myös lähiopetusta on tarjolla syksyn toteutuksissa sekä tammi-helmikuun toteutuksessa.
-Tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laatiminen, osallistuminen seminaari-istuntoihin ja opponointi. Tutkielman laatimisen jälkeen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkimusalueeseen ja hyvää äidinkielentaitoa.

 
More literature information and extra material 

Efland, Arthur D. & Freedman, Kerry & Stuhr, Patricia, 1998. Postmoderni taidekasvatus: eräs lähestymistapa opetussuunnitelmaan.
Levanto, Yrjänä, Naukkarinen, Ossi & Vihma, Susann, 2005. Taiteistuminen.
Räsänen, Marjo, 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja.
Kandidaatin tutkielman artikkelikokoelma

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Timing 

Aloitus 2. opintovuosi, 4. periodi

 
Target Group 

2.-3. opintovuodet

 
Tutor 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, Anniina Koivurova ja Elina Härkönen

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Taidekasvatuksen kirjallisuus (3 op) suoritetaan ennen seminaarityöskentelyn aloittamista.
Tämä opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Seminar and Final Work for Bachelor's Degree  Lecture  10  Elina Härkönen 
09.05.19thu 13.00-15.00
Reg. time is off. Seminaari ja kandidaatin tutkielma  Lecture course  10  Elina Härkönen,
Marjo Pernu 
06.09.19 -31.05.20
Registration Seminar and Final Work for Bachelor's Degree  Lecture  10  Elina Härkönen 
05.05.20tue 13.00-15.00

Upcoming exams
No exams.