Study module

Show study events
UKUV0427 Graphics, 4 ECTS cr. 
Code UKUV0427  Validity 01.01.1950 -
Name Graphics  Abbreviation Graphics 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOther studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja soveltaa sarjakuvan ilmaisukeinoja ja tuottamisen tapoja
- analysoida graafisen suunnittelun ilmaisua ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia
- soveltaa graafisen suunnittelun ilmaisukeinoja kuvataidekasvatuksessa
- toteuttaa itsenäisesti graafisen julkaisun

 
Contents 

Johdatus sarjakuvan ilmaisukeinoihin, tyylilajeihin ja historiaan. Sarjakuvajulkaisu verkossa ja painettuna. Sarjakuvan sovellukset kuvataidekasvatuksessa. Katsaus graafisen suunnittelun perusteisiin. Tutustuminen typografiaan, taittoon, printtimedian julkaisuteknologiaan ja työvälineisiin. Visuaalinen suunnittelu kuvataidekasvatuksessa. Mainosanalyysi osana medialukutaitoa. Tiedon visualisointi ja esitysgrafiikka. Vektorigrafiikka ja taitto-ohjelmiin tutustuminen.

 
Previous studies 

UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op 

 
Methods 

 Luennot 12 h, harjoitukset 30 h, itsenäinen työskentely 66 h.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt sekä taiteellisen lopputyön toteutus.

 
Supplementary Literature 

Koskela, I., 2016. Uusi sarjakuvantekijän oppikirja.
Jokinen, H. & Pulkkinen, K., 1996.
Suomalaisen sarjakuvan ensyklopedia Ekholm, J., 2013.
Graafinen suunnittelu: Käytännöt, tekniikat, strategiat.
Reynolds, G. & Sarkkinen, E., 2009. Esityksen suunnittelu: Zen ja pelkistämisen taito.
Malmelin, N., Wilenius, M. & Izarra, E., 2008. Välittäjät: Vastuullisen viestinnän tulevaisuus.

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus/Annamari Manninen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Valinnainen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Graphics  Lecture course  Marjo Pernu 
23.03.21tue 09.00-12.00
29.03.21mon 13.00-16.00
20.04.21tue 13.00-16.00
26.04.21mon 13.00-16.00

Upcoming exams
No exams.