Study module

Show study events
UMUO1213 Metodipaja, 4 ECTS cr. 
Code UMUO1213  Validity 01.01.1950 -
Name Metodipaja  Abbreviation Metodipaja 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia metodeja
- hahmottaa erilaisten metodien sovellusmahdollisuuksia
- arvioida ja esittää perustellen omia näkemyksiään opintojaksolla käsiteltyihin sisältöihin.
- saa valmiuksia käyttää jotain oppimaansa metodia omassa kandidaatin tutkielmassaan

 
Contents 

Luennoilla esitellään joitakin muotoilun, kuvataidekasvatuksen, viestinnän ja taiteen tutkimuksessa usein käytettäviä metodeja.  Ryhmäkerroilla perehdytään harjoitusten avulla metodin soveltamiseen käytännössä. Itsenäinen harjoitustyö koostuu opiskelijan valitsemaan metodia käsittelevään kirjallisuuteen, tutkimusartikkeleihin tai tutkimukseen.

 
Methods 

Luentoja ja  ohjattuja harjoituksia 28 h ja itsenäistä työskentelyä 79 h.

 
Requirements 

Luennoille osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitukset.

 
Evaluation 

1-5/uusittava.

 
Timing 

1. periodi

 
Target Group 

3. opintovuosi

 
Language of instruction 

suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Metodipaja  Lecture course  Tomi Knuutila 
02.09.20wed 09.00-12.00
04.09.20fri 09.00-12.00
09.09.20wed 09.00-12.00
11.09.20fri 09.00-12.00
16.09.20wed 09.00-12.00
18.09.20fri 09.00-12.00
23.09.20wed 09.00-12.00
25.09.20fri 09.00-12.00
30.09.20wed 09.00-12.00

Upcoming exams
No exams.