Study module

Show study events
UKUV0525 Art Teacher Portfolio, 2 ECTS cr. 
Code UKUV0525  Validity 01.01.1950 -
Name Art Teacher Portfolio  Abbreviation Art Teacher Por 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- laatia oman digitaalisen opettajaportfolion

- soveltaa portfoliotyöskentelyä opettajan työn ja ammatillisen identiteetin kehittämisen välineenä

- esitellä oman opetusfilosofiansa ja pedagogisen ajattelunsa lähtökohdat

- tuoda esille ammatillisia kehittymispyrkimyksiään

 
Contents 

Digitaalisen opettajaportfolion laatiminen.

 
Previous studies 

Modulien I-IV sekä syventävän harjoittelun hyväksytty suo-rittaminen.

 
Methods 

Luennot 4 h, ohjattu pienryhmätyöskentely 12 h, itsenäinen työskentely 38 h

 
Requirements 

Osallistuminen ohjattuun portfoliotyöskentelyyn, digitaali-sen opettajaportfolion laatiminen.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

3.–4. periodit

 
Target Group 

Maisteriopinnot, 2. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus/Anniina Koivurova

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.