Study module

Show study events
UYLE0343 20th Century of Finnish Art, 4 ECTS cr. 
Code UYLE0343  Validity 01.01.1950 -
Name 20th Century of Finnish Art  Abbreviation 20th Century of 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0030 Art History 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Tuija Hautala-Hirvioja 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Milicua  Maailmantaiteen kirjasto   1996  - Availability
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide   1987  - Availability


Description
Aim 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa länsimaisen taiteen varhaisvaiheen taidetta ja arkkitehtuuria
- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja uskonnollis-aatteelliseen viitekehykseen
- tarkastella keskeisiä kehityspiirteitä ja ilmiöitä Suomen esihistorian ja keskiajan taiteessa

 
Contents 

Perustiedot länsimaisen taiteen varhaisvaiheista, keskeisistä kehitysilmiöistä ja niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

 
Methods 

Opetus jakaantuu kontaktiopetukseen (2-3 op) kirjallisuusosaan (1 op). Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 30 h

 
Requirements 

Ilmoitetaan luentojen yhteydessä

 
More literature information and extra material 

Milicua (1996) Maailmantaiteen kirjasto, Varhainen taide s. 10-110 (1 op), s. 114-254 (1 op); Kreikan ja Rooman taide s. 62-225 (1 op), s. 260-386 (1 op)

Sarajas-Korte, Salme   (1987) Ars Suomen taide , osa 1: s. 29-115 (1op), s. 116-179 (1 op), s. 184-267 (1 op)

 
Evaluation 

5-1 / uusittava

 
Timing 

2.periodi

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot/Tuija Hautala-Hirvioja

 
Compulsory 

Pakollinen taidehistorian sivuaineopiskelijoille.

Valinnainen kuvataidekasvatuksen opiskelijoille.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started 20th Century of Finnish Art  Lecture course  Tuija Hautala-Hirvioja 
20.10.20tue 16.00-20.00
22.10.20thu 16.00-20.00
03.11.20tue 16.00-20.00
04.11.20wed 16.00-20.00
10.11.20tue 16.00-20.00
11.11.20wed 16.00-20.00

Upcoming exams
No exams.