Study module

Show study events
SOPT1205D Optional thematic area, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1205D  Validity 01.01.1950 -
Name Optional thematic area  Abbreviation Optional themat 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0322 International Relations 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä aineopintoihin kuuluvista opintojaksoista ja politiikkatieteellisistä erityisaloista.

 
Contents 

Opintojaksossa voidaan suorittaa vuosittain vaihtuvia politiikkatieteiden kursseja. Opintojaksossa voidaan suorittaa myös erilaisia korvaavia kursseja, itsenäisiä tai johdettuja opinto- ja lukupiirejä sekä kirjoittaa esseitä aineopintoihin kuuluvista teemoista. Korvaavat kurssit voivat olla aihealueeseen soveltuvia kursseja muista opintokokonaisuuksista (esimerkiksi Arctic Studies Programme, Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuus, PROJ0100 yliopiston projektiopinnot, sukupuolentutkimus), verkkokursseja, vaihto-opintoja, kesäkouluja, vierailuluentoja tai seminaareja. Opiskelija suunnittelee itsenäisesti opintojaksoon kuuluvat opintosuoritukset ja sopii niistä vastuuopettajien kanssa.

 
Previous studies 

SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot

 
Methods 

Korvaavat kurssit, esseet tai lukupiirit. Myös muut suoritusmuodot ovat mahdollisia.

 
Requirements 

Sovitaan tapauskohtaisesti. Voi koostua useammasta opintosuorituksesta. Opintosuoritusten laajuus 1–5 opintopistettä.

 
Evaluation 

Arviointikriteerit vaihtelevat kursseittain. Ne ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla erikseen.

 
Target Group 

Suositellaan 2.-3. vuoden opiskelijoille.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.