Study module

Show study events
VALO1300 Political Science: Advanced Module, 120 ECTS cr. 
Code VALO1300  Validity 01.01.1950 -
Name Political Science: Advanced Module  Abbreviation Political Scien 
Credits120 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0423 Political Science 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Valtio-opin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisestä tieteelliseen argumentointiin perustuvaa ja uutta tietoa tuottavaa tutkimusta. Opiskelija hallitsee oman tieteenalansa tutkimusprosessin eri vaiheet ja menetelmät. Opiskelija kykenee ottamaan osaa valtio-opin nykykeskusteluun ja hänellä on valmiudet teoreettisen tiedon soveltamiseen oman tutkimuksensa kontekstissa.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.