Study module

Show study events
VALO1301 Personal Study Plan and Supervision, 5 ECTS cr. 
Code VALO1301  Validity 01.01.1950 -
Name Personal Study Plan and Supervision  Abbreviation Personal Study 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0423 Political Science 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella oppiaineen syventävien opintojen kulun ja tutkielman tekemisen.

 
Contents 

Opintojaksolla opiskelija tutustuu maisteriopintojen sisältöihin ja tavoitteisiin sekä erilaisiin vaihtoehtoisiin suoritustapoihin. Opintojaksolla aloitetaan myös pro gradu -tutkielman suunnittelu.

 
Methods 

Maisteriopintojen orientoivat opinnot (2 h), pro gradu -tutkielman ideapaperin kirjoittaminen, HOPS:n laatiminen ja tutkielman ohjaus.

 
Requirements 

Osallistuminen orientoivien opintojen tapaamiseen, pro gradu -tutkielman ideapaperin kirjoittaminen, HOPS:n laadinta ja osallistuminen ohjaustapahtumiin.

 
Evaluation 

Hylätty: Osallistuminen kurssilla puutteellista. Kirjallinen tehtävä suppea, eikä vastaa lainkaan tai vastaa heikosti tehtävänantoa, tai opiskelija ei ole toimittanut sitä määräajassa.

Hyväksytty: Osallistunut kurssille. Kirjallinen suoritus vastaa tehtävänantoa ja osoittaa, että opiskelija hahmottaa pro gradu -tutkielman ja maisteriopintojen kokonaisuuden.

 
Additional information 

Opintojaksoon kuuluvat orientoivat opinnot järjestetään yleensä tutkielmaseminaaria edeltävänä keväänä.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Personal Study Plan and Supervision  Assigned task  Aini Linjakumpu  01.08.21 -31.07.22

Upcoming exams
No exams.