Study module

Show study events
MOOC1001 Introduction in Service Design, 2 ECTS cr. 
Code MOOC1001  Validity 01.01.1950 -
Name Introduction in Service Design  Abbreviation Introduction in 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0156 Design Management 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa palvelumuotoilun keskeisimmät teemat ja käsitteet

- ymmärtää muotoiluajattelun periaatteen ja sen soveltamiskeinoja

- osaa kuvata palvelumuotoilun kytköksen oman alan tai kiinnostuksen sisältöihin

- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

 
Contents 

Perehtyminen muotoiluajattelun peruskäsitteisiin MOOC (Massive Open Online Course) kautta. Tutustuminen palvelumuotoilun näkökulmiin muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kautta.

 
Methods 

Massiivinen avoin verkkokurssi (MOOC). Itsenäistä työskentelyä (54 h).

 
Requirements 

Hyväksytysti suoritettu MOOC-verkkokurssi.

 
Evaluation 

hyväksytty/hylätty

 
Timing 

1. periodi

 
Target Group 

Palvelumuotoilun maisteriopinnot, 1. opintovuosi.

Verkkokurssi on avoin kaikille kiinnostuneille ja voidaan suorittaa milloin vain.

 
Tutor 

Essi Kuure

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Palvelumuotoilun maisteriopinnoissa pakollinen, muissa opinnoissa valinnainen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Introduction to Service Design, MOOC  Lecture course  Essi Kuure 
07.09.21 -07.09.22 tue 16.00-19.00

Upcoming exams
No exams.