Study module

Show study events
SOPT0001 Introduction to Political Science, 5 ECTS cr. 
Code SOPT0001  Validity 01.01.1950 -
Name Introduction to Political Science  Abbreviation Introduction to 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0423 Political Science 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa valtio-opin tieteenalan erityispiirteet
- tunnistaa valtio-opin keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja.

 
Contents 

Opintojaksolla perehdytään poliittisen ajattelun ja valtio-opin historiaan sekä keskeisimpiin käsitteisiin. Jaksolla tutustutaan myös politiikan tutkimuksen keskeisiin nykysuuntauksiin ja Lapin yliopistossa tehtävään politiikan tutkimukseen.

 
Methods 

Pakollinen osallistuminen luennoille (15 h), tenttikirjallisuus ja luennoilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

 
Requirements 

Luento- ja kirjallisuustentti. Kurssi suoritetaan tenttimällä luennot ja kirjallisuus yhdessä kuulustelussa kurssin päätteeksi. Kirjallisuuden hankkiminen ja lukeminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin, sillä peruskurssia suorittaa aina suurehko joukko opiskelijoita.

 
More literature information and extra material 

Heikki Paloheimo & Matti Wiberg (2012) Politiikan perusteet.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

1.-2. periodi.

 
Target Group 

Suositellaan 1. vuosikurssille.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.