Study module
Show study events
YLAS1105 Financial Statement Analysis, 5 ECTS cr. 
Code YLAS1105  Validity 01.01.1950 -
Name Financial Statement Analysis  Abbreviation Financial State 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0428 Operational Accounting 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Jyrki Paukku 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • oikaista virallisen tilinpäätöksen
  • askea keskeisimmät tunnusluvut
  • tulkita tilinpäätösanalyysin tunnuslukuja.
 
Contents 

Tilinpäätösanalyysin tarkoitus ja periaatteet, tilinpäätösaineiston oikaiseminen, tunnusluvut ja niiden laskeminen, tunnuslukujen tulkinta ja vertailu.

 
Previous studies 

YLAS1101 Kirjanpito ja tilinpäätös

 
Methods 

Luennot (20 t), harjoitukset (16 t) ja itsenäinen työskentely (n. 70 t).

 
Requirements 

Kirjallinen kuulustelu tai kuulustelu ja kotitentti luennolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Kirjalliseen kuulusteluun sisältyy sekä luennot ja harjoitukset että kirjallisuus.

 
More literature information and extra material 
  • Kallunki: Tilinpäätösanalyysi (2014) luennoilla ilmoitetuin osin.
  • Yritystutkimusneuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi (2011).
 
Timing 

3. periodi

 
Tutor 

Laskentatoimen lehtori

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.