Study module

Show study events
KASU1310 Politiikkatieteiden ja sosiologian mentorointiohjelma, 5 ECTS cr. 
Code KASU1310  Validity 01.01.1950 -
Name Politiikkatieteiden ja sosiologian mentorointiohjelma  Abbreviation Politiikkatiete 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0322 International Relations 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojaksolla keskustellaan, opitaan ja harjoitellaan muun muassa seuraavia taitoja:
- omien vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista
- johtamis- ja alaistaitoa
- esiintymistaitoa, julkista puhumista ja kirjoittamista
- yhteistyötaitoa ja joukkuepelaamista
- työn ja arjen tasapainottamista
- urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista.

 
Contents 

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on edistää opintojensa loppuvaiheessa olevan opiskelijan oppimista, osaamista ja ammatillista kasvua. Mentorointi perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin välisiin keskusteluihin, joita vuoden aikana järjestetään vähintään neljä.

Aktoria kiinnostavat aiheet, kysymykset ja uratavoitteet määrittävät mentoroinnin sisältöä. Mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa pyritään hahmottamaan omien opintojen ja työelämän suhdetta, ja keskeistä siinä on tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen.

 
Methods 

Mentorointiohjelma järjestetään kerran lukuvuodessa yhteistoiminnassa politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestön ja alumniyhdistyksen kanssa. Ohjelmaan haetaan erillisellä hakulomakkeella lukuvuoden alussa, hakuaika ilmoitetaan erikseen. Paikkoja on rajoitetusti.

 
Requirements 

Ohjelma suoritetaan mentorointipäiväkirjalla ja esseellä.

 
More literature information and extra material 

Jaetaan kurssilla.

 
Evaluation 

Hylätty: Aktori ei tapaa mentoria neljästi; ja/tai ei palauta vastuuopettajalle mentorointipäiväkirjaa ja/tai esseetä, ja/tai ne sisältävät huomattavia virheitä, puutteita, ja/tai väärinkäsityksiä.

Hyväksytty: Aktori tapaa mentorinsa vähintään neljästi ja palauttaa vastuuopettajalle mentorointipäiväkirjan sekä esseen.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.