Study module

Show study events
SOPT1212 Poliittinen yhteiskunta 2: Poliittinen valta Suomessa, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1212  Validity 01.01.1950 -
Name Poliittinen yhteiskunta 2: Poliittinen valta Suomessa  Abbreviation Poliittinen yht 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0423 Political Science 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja analysoida poliittisen vallankäytön keskeisiä instituutioita, toimijoita ja rakenteita Suomessa
- soveltaa ajantasaisia tutkimuksellisia näkökulmia poliittiseen vallankäyttöön.

 
Contents 

Opintojaksossa syvennytään poliittisiin instituutioihin, toimijoihin ja vallankäyttöön ajankohtaisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Opiskelija perehdytetään erilaisiin tapoihin hahmottaa poliittisen vallan olemus ja asiaa koskeviin tutkimuksellisiin näkökulmiin, aineistoihin ja niiden käyttöön.

 
Previous studies 

SOPT1101 Johdatus sosiologiaan, SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin ja SOPT0002 Introduction to International Relations

 
Methods 

Itsenäinen opiskelu.

 
Requirements 

Kirjatentti.

 
More literature information and extra material 

Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (2017) Poliittinen valta Suomessa.
Anu Kantola (2016) Matala valta.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa kurssin aihealueen ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

Kaikki periodit.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Politics and Society 2: Political Power in Finland  Exam / Mid-term Exam    01.08.21 -31.07.22