Study module

Show study events
SOPT1213B Työn sosiologia, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1213B  Validity 01.01.1950 -
Name Työn sosiologia  Abbreviation Työn sosiologia 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa työn sosiologiasta käytyjä tuoreita teoreettisia jäsennyksiä
- eritellä sosiologisesti, miten työssä jäsentyvät ja työ jäsentää erilaisia sosiaalisia järjestyksiä, kuten sukupuoli, etnisyys, ikä, kelpoisuus ja luokka
- hyödyntää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja työn yhteiskunnallisten merkitysten analysoimiseen.

 
Contents 

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisia toimintoja, suhteita ja rakenteita työn tutkimuksen näkökulmasta. Työ on itsessään yhteiskunnallinen järjestys, joka kantaa sisällään ja myös muokkaa ihmisten osallisuuden mahdollisuuksia. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu sosiologian tieteenalalla eri aikoina käytyyn keskusteluun työstä, työelämästä ja työn muutoksesta.

 
Methods 

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen.

 
Requirements 

Suoritetaan itsenäisesti lukemalla kirjallisuus ja suorittamalla kirjallisuustentti (EXAM) tai oppimistehtävä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjapiirimuotoisena ryhmätyönä. Mahdollisista korvaavista opintokokonaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

 
More literature information and extra material 

Chris Warhurst, Irena Grugulis & Ewart Keep (eds) (2004) The Skills That Matter. Critical Perspective on Work and Organisations.
Linda WcDowell (2009) Working Bodies: Interactive Service Employment and Workplace Identities.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Sociology of Work  Exam / Mid-term Exam  Heikki Huilaja  01.08.21 -31.07.22