Study module

Show study events
SOPT1214A Poliittiset uskonnot, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1214A  Validity 01.01.1950 -
Name Poliittiset uskonnot  Abbreviation Poliittiset usk 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0322 International Relations 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata, miksi maallistuneessa yhteiskunnassa uskonto halutaan pitää erillään politiikasta; mutta
- selittää myös sen, että tämä on teoriassa ja käytännössä mahdotonta (ainakin) käsitteellisistä, historiallisista ja eksistentiaalisista syistä; sekä
- analysoida, kenen tai minkä etua uskonnollisen ja poliittisen sfäärin erottaminen ja erillään pitäminen maallisessa yhteiskunnassa palvelee – ja kenen ei.

 
Contents 

Poliittisten uskontojen kurssin tarkoituksena ei ole suhteuttaa tai sovittaa uskonnollisia ja poliittisia ilmiöitä ja instituutioita yhteen tai erikseen maallistuneessa yhteiskunnassa, vaan kyseenalaistaa “uskonnolliselle” ja “poliittiselle” siellä perinteisesti varattuja merkityksiä, paikkoja ja olemuksia. Kurssin lukemistossa pohditaan muun muassa valtiota jumalana, kansallisuusaatetta uskontona, valtio-oppia sen teologiana ja Jeesusta anarkistina.

 
Previous studies 

SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot

 
Methods 

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen.

 
Requirements 

Kirjallisuustentti.

 
More literature information and extra material 

Valitaan kolme teosta seuraavista:
Patrick J. Deneen (2005) Democratic Faith.
William T. Cavanaugh (2009) The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict.
Alexandre Christoyannopoulos (2011) Christian Anarchism: A Political Commentary on the Gospel.
Saul Newman (2018) Political Theology: A Critical Introduction.
William Bain (2020) Political Theology of International Order.
Tara Isabella Burton (2020) Strange Rites: New Religions for a Godless World.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

Kaikki periodit.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Political Religions  Exam / Mid-term Exam    01.08.21 -31.07.22