Study module

Show study events
SOPT1214B Identiteetti, kuuluminen ja nationalismi, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1214B  Validity 01.01.1950 -
Name Identiteetti, kuuluminen ja nationalismi  Abbreviation Identiteetti, k 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0423 Political Science 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa identiteettipolitiikan ja kuulumisen teorioita
- hahmottaa modernin nationalismin kehitystä ja rajapintoja
- hahmottaa poliittisten yhteisöjen ja ryhmien rakentumista.

 
Contents 

Opintojaksolla perehdytään identiteettien, kuulumisen ja nationalismin teorioihin kirjallisuuden avulla. Teoksissa käsitellään erilaisten poliittisten ryhmien ja yhteisöjen muodostumista hieman eri näkökulmista ja erilaisissa poliittis-sosiaalisissa ympäristöissä.

 
Previous studies 

SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot

 
Methods 

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen.

 
Requirements 

Kirjatentti.

 
More literature information and extra material 

Benedict Anderson (2007) Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination.
Montserrat Guibernau (2013) Belonging: Solidarity and Division in Modern Societies.
Stuart Hall (2005) Identiteetti.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Timing 

Kaikki periodit.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Identity, Belonging and Citizenship  Exam / Mid-term Exam    01.08.21 -31.07.22