Study module

Show study events
TSAA0201 Sami: Reading Comprehension (CEFR B1), 3 ECTS cr. 
Code TSAA0201  Validity 01.01.1950 -
Name Sami: Reading Comprehension (CEFR B1)  Abbreviation Sami: Reading C 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0040 Lappish 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy
1. lukemaan opiskeluaiheeseensa liittyviä tekstejä
2. kehittämään omaa tekstinymmärtämistaitoaan sujuvaksi ilman ohjausta
3. pystyy ratkaisemaan tekstin ymmärtämisen ongelmat oikeita lukutekniikoita käyttäen
4. saavuttamaan vähintään B1-tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Kurssin pääpaino on lukutekniikassa ja lauseanalyysissä. Lisäksi osallistujat tutustuvat aihepiirin sanastoon ja kulttuuriin. Kurssin tekstit valitaan opiskelijoiden pääaineiden mukaan.

 
Previous studies 

Lukion oppimäärä tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Ohjausta lukutekniikassa, teksti- ja rakenneharjoituksia, lukemista 36 t.

 
Requirements 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- tai kevätlukukausi

 
Target Group 

3. tai 4. opintovuosi

 
Tutor 

Kielikeskus

 
Language of instruction 

Suomi
Saame

 
Compulsory 

Pakollinen matkailututkimuksen opiskelijoille, jotka ottavat II vieraaksi kieleksi saamen.

 
Additional information 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1)
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1)
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.