Study module

Show study events
UYLE1300 Subject Studies in History of Art, 35 ECTS cr. 
Code UYLE1300  Validity 01.01.1950 -
Name Subject Studies in History of Art  Abbreviation Subject Studies 
Credits35 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0030 Art History 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Taidehistorian aineopintojen suorittamisen edellytyksenä on perusopintojen (25 op) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Yksittäisten kurssien suorittaminen on avointa kaikille Lapin yliopiston opiskelijoille.

Opiskelija syventää tietojaan taidehistorian metodologiasta ja tutkimuksesta sekä harjoittelee taidehistoriallisten tutkimusartikkelien kirjoittamista ( 16 op). Lisäksi hän perehtyy valitsemiinsa taidehistorian erityisalueisiin (19 op).

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut 2000-luvulla kandidaatin tutkielmaa, tulee hänen suorittaa täydentävinä opintoina kurssi UYLE0338 Tutkiva kirjoittaminen 3 op.

 
Contents 

1. Taidehistorian kaikille yhteiset opinnot 16 op:
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op
UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op
UYLE0308 Taidehistorian käytäntö 10 op

2. Taidehistorian valinnaiset erityisalueet 19 op:
Opiskelija perehtyy syvällisemmin 2-4 taidehistorian erityisalueeseen.
UYLE0331 Kuvataide 1900- ja 2000-luvuilla 4-8 op
UYLE0332 Pohjoinen taide 4-8 op
UYLE0333 Arktinen taide 4-8 op
UYLE0345 Saamelainen taide 4-8 op
UYLE0334 Moderni arkkitehtuuri ja sisustustaide 4-8 op
UYLE0312 Graafinen taide 4-8 op
UYLE0335 Taideteollisuus ja muotoilu 4-8 op
UYLE0336 Taideperiodit ja sisustustyylien historia 4-8 op
UYLE0315 Ulkoeurooppalainen taide 4-8 op
UYLE0316 Nainen ja taide 4-8 op
UYLE0317 Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus 4-8 op

3. Täydentävät opinnot 3 op
UYLE0338 Tutkiva kirjoittaminen 3 op

 
Methods 

Luennot, esseet, oppimispäiväkirja, tulkintaharjoitus, kirjatentti, verkkokurssi, opintomatkat, seminaarit.

Huomaa! Kirjatentin vähimmäismäärä aineopinnoissa on 4 op.

 
Requirements 

Suoritustavasta ja tentittävästä kirjallisuudesta sovitaan erityisalueesta vastaavan opettajan kanssa. Tentissä 1 teos vastaa 2 op:n suoritusta ellei toisin ilmoiteta. Tentin minimisuoritus on 4 opintopistettä kerrallaan. Esseessä (laajuus 2-6 op) on käytettävä muitakin lähteitä kuin kirjallisuusluettelon teoksia.

 
Target Group 

Taidehistorian aineopinnot voi aloittaa, kun taidehistorian perusopinnoista on suoritettu yli puolet. Poikkeuksena tieteellinen kirjoittaminen, joka on avoin kaikille.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.