Study module

Show study events
UYLE0308 Alternatives, optional, 10 ECTS cr. 
Code UYLE0308  Validity 01.01.1950 -
Name Alternatives, optional  Abbreviation Alternatives, o 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0030 Art History 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Tuija Hautala-Hirvioja 
Maija Mäkikalli 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-hyödyntää taidehistoriallista lähdemateriaalia
-kerätä tutkimusmateriaalia ja tuottaa tutkimustekstiä
-soveltaa taidehistorian tutkimusmenetelmiä tutkimustekstissään

 
Contents 

Opiskelija perehtyy taidehistoriallisen tutkimukseen sekä tulosten dokumentointiin ja raportointiin.
Kurssi jakautuu seuraaviin osiin:
kenttätyöhön, jossa harjoitellaan kohteen inventointia, dokumentointia ja raportointia sekä kirjoitusseminaariin, jossa harjaannutaan pienryhmissä taidehistorian kirjoitusmenetelmiin (tutkielma, essee, artikkeli).

 
Methods 

Seminaarit (30-40 h) ja itsenäinen työskentely yht. 200 h.

 
Requirements 

Kenttätyö: työskentely ja raportointi pienryhmissä sekä pienimuotoisen kenttätyöhön pohjautuvan esseen kirjoittaminen ja käsittely pienryhmässä.    
Kirjoitusseminaari: oman tutkimusartikkelin esittely ja toisen opponointi

 
Evaluation 

Hyväksytty/täydennettävä tutkimusartikkeli

 
Timing 

Syksy ja kevät  

 
Target Group 

Opetukseen voi osallistua kun taidehistorian perusopinnoista on suoritettu yli puolet.

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot: Tuija Hautala-Hirvioja, Jonna Katajamäki ja Maija Mäkikalli

 
Language of instruction 

Suomi/Finnish

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Alternatives, optional  Group Exercise  10  Tuija Hautala-Hirvioja,
Jonna Katajamäki 
09.09.19mon 17.00-20.00

Upcoming exams
No exams.