Study module

Show study events
XKIR0001 Finnish: Language and Text Planning, 2 ECTS cr. 
Code XKIR0001  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Language and Text Planning  Abbreviation Finnish: Langua 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakson tarkoitus on
1. syventää kielenhuollon ja asiatyylin taitoja
2. opastaa tekstinmuokkaukseen
3. ohjata suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalan julkaisujen kieli- ja tyyliasuun.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. soveltaa keskeisiä oikeakielisyys- ja asiatyylinormeja käytäntöön omassa kirjoittamisessaan
2. analysoida omaa ja toisten tekstiä tekstin- ja kielenhuollon näkökulmasta.

 
Contents 

Kurssilla käydään läpi keskeiset oikeakielisyys- ja asiatyylinormit, joita sovelletaan käytäntöön runsailla harjoituksilla. Tekstinmuokkausta harjoitellaan eri tieteenalojen tekstinäytteillä, jolloin päähuomio on tekstin sujuvuuden ja ymmärrettävyyden lisäämisessä.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, pienryhmätyöskentelystä, opettajan antamasta ohjauksesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Niissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä. Jokainen opiskelija osallistuu sekä kielenhuollon että tekstinmuokkausharjoituksiin.

 
Requirements 

Aktiivinen läsnäolo harjoituksissa ja tehtävien suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoksi suositellaan:
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007.

 
Evaluation 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty - hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Timing 

Syyslukukausi

 
Target Group 

Sopii kaikille vuosikursseille.

 
Tutor 

Elisa Leppänen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan yksi seuraavista:
1. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
2. Kielen- ja tekstinhuolto
3. Erilaiset asiatekstit

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Kielen- ja tekstinhuolto, ryhmä 2  Group Exercise  Maija Paatero 
16.01.20thu 09.15-12.00
23.01.20thu 09.15-12.00
30.01.20thu 09.15-12.00
06.02.20thu 09.15-12.00
12.02.20wed 09.15-12.00
20.02.20thu 09.15-12.00
thu 09.15-12.00
thu 12.00-15.00
thu 12.00-15.00
27.02.20thu 09.15-12.00
10.03.20tue 09.15-12.00

Upcoming exams
No exams.