Study module

Show study events
XPUH0001 Speech Communication, 2 ECTS cr. 
Code XPUH0001  Validity 01.01.1950 -
Name Speech Communication  Abbreviation Speech Communic 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä
3. kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa
2. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja argumentoidun puheenvuoron
3. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
4. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
5. osaa analysoida ja arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

VIESTINTÄROHKEUDEN RYHMÄ

Ryhmässä tarkastellaan erityisesti viestintätilanteita, joissa suuri osa yliopisto-opiskelijoista kokee tutkimuksien mukaan jännittävänsä. Ryhmässä analysoidaan omia puheviestintätaitoja ja niiden kehittymistä sekä opetellaan suhtautumaan esiintymisjännitykseen yhtenä viestintätilanteiden ulottuvuutena.

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. analysoimaan ja kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan
2. valmistautumaan esiintymistilanteisiin
3. kehittämään viestintärohkeuttaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa
2. tietää, miten esiintymisjännitystä on käsitelty puheviestinnän alan tutkimuksissa
3. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen puheenvuoron
4. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
5. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

 
Contents 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys)
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen

VIESTINTÄROHKEUDEN RYHMÄ

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys)
Omien vuorovaikutustaitojen hahmottaminen ja analysointi
Viestintärohkeuden kehittäminen

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.
Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/index.html

VIESTINTÄROHKEUDEN RYHMÄ

http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

sekä teoksia
-Almonkari, M. 2007. Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 86. Verkko-osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/13462
-Jännittäminen osana elämää –opiskelijaopas. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, oppaita 7.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana.

 
Tutor 

Teemu Kauppi
Päivi Oksanen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Puheviestinnän pakolliset opinnot (2 op) valitaan seuraavista:
XPUH0001 Puheviestintä
XPUH0001 Puheviestintä (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito
XPUH0003 Ryhmäviestintä
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Speech Communication  Virtual study  Elina Kreus 
24.05.21mon 10.00-14.00
25.05.21tue 10.00-14.00
26.05.21wed 10.00-14.00
31.05.21mon 10.00-14.00
01.06.21tue 10.00-14.00
02.06.21wed 10.00-14.00
Reg. time not started Puheviestintä  Group Exercise  Teemu Kauppi,
Elina Kreus 
01.09.21 -09.12.21
Registration not required. Puheviestintä  Group Exercise  Teemu Kauppi,
Elina Kreus 
11.01.22 -13.05.22

Upcoming exams
No exams.