Study module

Show study events
XPUH0003 Communication in Groups, 2 ECTS cr. 
Code XPUH0003  Validity 01.01.1950 -
Name Communication in Groups  Abbreviation Communication i 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä
3. toimimaan ryhmissä tavoitteellisesti ja yhteistyöhakuisesti 
4. kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan erityisesti ryhmässä toimimisen näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen vuorovaikutus ryhmässä 
2. osaa edistää ryhmän tehtävää ja osallistua ryhmän toimintaan monipuolisesti 
3. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
4. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
5. osaa analysoida ja arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan erityisesti ryhmäviestinnän näkökulmasta
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen omasta viestintäkäyttäytymisestään ryhmässä.

 
Contents 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Ryhmätaidot osana puheviestintäosaamista.
Ryhmän rakentuminen ja kehittyminen.
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi, erityisesti ryhmässä toimimisen näkökulmasta.
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.

Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/index.html  
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana.

 
Tutor 

Ville Jakkula

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Puheviestinnän pakolliset opinnot (2 op) valitaan seuraavista:
XPUH0001 Puheviestintä
XPUH0001 Puheviestintä (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Vuorovaikutus ryhmissä, ryhmä 1  Group Exercise  Ville Jakkula 
13.09.21mon 13.15-15.45
14.09.21tue 13.15-15.45
20.09.21mon 13.15-15.45
27.09.21mon 13.15-15.45
28.09.21tue 13.15-15.45
04.10.21mon 13.15-15.45
11.10.21mon 13.15-15.45
Registration not required. Vuorovaikutus ryhmissä, ryhmä 2  Group Exercise    14.03.22 -29.04.22

Upcoming exams
No exams.