Study module

Show study events
XKIR0002 Finnish: Factual Texts, 2 ECTS cr. 
Code XKIR0002  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Factual Texts  Abbreviation Finnish: Factua 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Kurssin tarkoituksena on lisätä tekstilajitietoisuutta, jolloin tavoitteena on
1. tiedostaa tekstilaji erilaisten rakenteellisten, sisällöllisten ja tyylillisten valintojen lähtökohdaksi
2. rohkaista persoonalliseen vai vaihtelevaan tekstin tuottamiseen
3. oppia analysoimaan ja tulkitsemaan tekstiä nimenomaan tekstilajilähtöisesti.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa erilaisten tekstilajien edellyttämät erilaiset rakenteelliset, sisällölliset ja tyylilliset vaatimukset 
2. analysoida ja tulkita tekstiä tekstilajilähtöisesti
3. tarkastella tekstin toimivuutta tekstilajin omat lähtökohdat huomioon ottaen.

 
Contents 

Kurssi perehdyttää erilaisten asiatekstien (artikkeli, arvostelu, referaatti, essee jne.) vaatimuksiin. Tekstien kirjoittamisessa päähuomio kiinnitetään tekstilajilähtöisyyteen. Niiden toimivuutta tarkastellaan tällöin ennen kaikkea tilanteesta käsin ja liikkeelle lähdetään tekstikokonaisuudesta kohti pienempiä tekstin osia, kappaleita ja lauseita. Vertailukohtana on tällöin jonkinlainen prototyyppinen tekstilaji, esimerkiksi artikkeli tai arvostelu. Muut seikat, kuten oikeakielisyys, otetaan huomioon niin paljon kuin mahdollista.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, pienryhmätyöskentelystä, opettajan antamasta ohjauksesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Luento-opetuksessa esitellään kurssin keskeiset tavoitteet ja tieteelliset lähtökohdat. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Jokainen opiskelija kirjoittaa kurssin aikana 2-3 lyhyehköä eri tekstilajiin kuuluvaa asiatekstiä. Opiskelija voi myös käyttää materiaalinaan aikaisemmin kirjoittamiaan asiatekstejä. Osin opiskelijat voivat valita kurssin kokonaisajasta itselleen ja pienryhmälleen sopivat ajankohdat. Siten vain osa kokoontumiskerroista on kaikille yhteisiä ja pakollisia.

 
Requirements 

Läsnäolo kaikissa pienryhmien kokoontumisissa ja aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen. Hyväksytyt tekstit.

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoksi suositellaan:
Lonka, Irma - Lonka, Kirsti - Karvonen, Pirjo - Leino, Pirkko: Taitava kirjoittaja. 1996.
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Iisa, Katariina – Piehl, Aino & Kankaanpää, Salli: Tekstin tekijän käsikirja. 1999.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007.

 
Evaluation 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty - hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

Sopii kaikille vuosikursseille.

 
Tutor 

Milla Södö

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Akateemiset tekstitaidot (2 op) valitaan yksi seuraavista:
1. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
2. Kielen- ja tekstinhuolto
3. Erilaiset asiatekstit

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Erilaiset asiatekstit, ryhmä 1, verkkokurssi  Group Exercise  Milla Södö 
20.10.21wed 16.15-19.00
27.10.21wed 16.15-19.00
03.11.21wed 16.15-19.00
11.11.21thu 16.15-19.00
17.11.21wed 16.15-19.00
24.11.21wed 16.15-19.00
02.12.21thu 16.15-19.00

Upcoming exams
No exams.