Study module

Show study events
UKUV0514 Advanced Practice, 7 ECTS cr. 
Code UKUV0514  Validity 01.01.1950 -
Name Advanced Practice  Abbreviation Advanced Practi 
Credits7 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa  

- toimia itsenäisesti kuvataiteen opettajana  

- vastata kokonaisvaltaisesti sekä opetustapahtumasta että laajemmasta opetusjaksosta  

- suunnitella, eriyttää, integroida ja arvioida opetusta ja pyrkiä siinä itsenäisiin ja persoonallisiin ratkaisuihin  

- reflektoida omia opetuskokemuksiaan  

- arvioida opetusportfolion merkitystä osana opettajuuteen kasvamista

 
Contents 

Syventävän harjoittelun suorittaminen lukiossa tai peruskoulussa kuvataiteen lehtorin ohjauksessa. Portfoliotyöskentely.

 
Previous studies 

Modulien I, II ja III hyväksytty suorittaminen. 

 
Methods 

Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen lukioissa ja peruskouluissa, Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiossa tai erillissopimuksesta muualla Suomessa yliopiston yhteydessä toimivassa harjoittelukoulussa kuvataiteen lehtorin ohjauksessa. Lisäksi harjoittelua voi ohjata Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman järjestämään ohjaavien opettajien täydennyskoulutukseen osallistunut kuvataideopettaja. Mikäli aiemmat harjoittelut on suoritettu peruskoulussa, tulee syventävä harjoittelu suorittaa lukiossa.
Suunnitteluseminaari (harjoitteluinfo) 2 h
Harjoittelukoulu:
- Rehtorin luento 2 h
- Harjoittelun ohjaus (yksilöohjaus 12h, jos opiskelija pitää kaikki tunnit itsenäisesti, ryhmäohjaus 8 h)
- Harjoitustunnit ja opetuksen seuraaminen 50 h, joista harjoitustunteja vähintään 24 h
Itsenäinen työskentely 141 h
Palauteseminaari 6 h

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun, portfoliotyöskentelyyn sekä suunnittelu- ja palauteseminaareihin.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

1.-2. periodit

 
Target Group 

Maisteriopinnot, 2. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus/Elina Härkönen 

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Syventävä harjoittelu  Practical Training  Elina Härkönen 
03.09.19tue 15.00-17.00
12.09.19 -18.09.19 08.00-16.00
30.09.19 -27.11.19 08.00-16.00
02.12.19mon 10.00-16.00

Upcoming exams
No exams.