Study module

Show study events
UYLE0317 Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education, 4-8 ECTS cr. 
Code UYLE0317  Validity 01.01.1950 -
Name Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  Abbreviation Philosophy of A 
Credits4-8 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0030 Art History 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Maija Mäkikalli 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Eldridge, Richard  Johdatus taiteenfilosofiaan  2009  - Availability
     Dewey, John.   Taide kokemuksena / John Dewey ; suomentaneet Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori.   2010  - Availability
     Hauser, Arnold   Sociology of art   1982  - Availability
     Hauser, Arnold  Philosophy of art history  1990  - Availability
     Freud, Sigmund   Uni ja isänmurha kuusi esseetä taiteesta   1995  - Availability
     Jung  Symbolit piilotajunnan kieli   1991  - Availability
     Kaitaro, Timo   Runous, raivo, rakkaus johdatus surrealismiin   2001  - Availability
     Reiners, Seppä & Vuorinen toim.  Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin  2009  - Availability
     Tolstoj, Lev Nikolaevic.   Mitä on taide? / Leo Tolstoi ; suomennos ja johdanto Martti Anhava.   2000  - Availability
     Vuorinen Jyri  Estetiikan klassikoita  1993  - Availability
     Vuorinen, Jyri   Esteettinen taidemääritelmä   1995  - Availability
     Ylimartimo, Sisko   Lumikuningattaren valtakunta H. C. Andersenin satu sisäisen kasvun kuvauksena   2002  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidehistoriaa sivuavien tieteenalojen näkökulmia
-soveltaa vähintään yhden tieteenalan näkökulman periaatteita visuaalisuuden tulkinnassa

 
Contents 

Perustiedot taiteen filosofiasta tai psykologiasta tai sosiologiasta tai taidekasvatuksesta.

 
Methods 

Tentit, esseet, luennot, luentosarjat, opintomatkat, seminaarit

 
More literature information and extra material 

Eldridge, Richard (2009) Johdatus taiteenfilosofiaan
Dewey, John (2010) Taide kokemuksena
Hauser, Arnold (1982) Sociology of Art
Hauser, Arnold (1990) Philosophy of Art History
Freud, Sigmund (1995) Uni ja isänmurha. Kuusi esseetä taiteesta
Jung, Carl G. (1991) Symbolit piilotajunnan kieli
Kaitaro, Timo (2001) Runous, raivo, rakkaus. Johdatus surrealismiin
Reiners, Seppä & Vuorinen toim. (2009) Estetiikan klassikot PlatonistaTolstoihin
Tolstoi, Leo (2000 ) Mitä on taide?
Vuorinen Jyri (1993) Estetiikan klassikoita
Vuorinen, Jyri (1995) Esteettinen taidemääritelmä
Ylimartimo, Sisko (2002) Lumikuningattaren valtakunta. H. C. Andersenin satu sisäisen kasvun kuvauksena

 
Evaluation 

5-1/uusittava

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Vaihtoehtoinen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
24.10.19thu 12.00-16.00
Reg. time is off. Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
21.11.19thu 12.00-16.00
Reg. time is off. Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
12.12.19thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
23.01.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
20.02.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
19.03.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
23.04.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
21.05.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
18.06.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
06.08.20thu 12.00-16.00
Reg. time not started Philosophy of Art, Psychology, Sociology and Art Education  General Examination  Tuija Hautala-Hirvioja 
27.08.20thu 12.00-16.00