Study module

Show study events
UYLE0300 Basic Studies in History of Art, 25 ECTS cr. 
Code UYLE0300  Validity 01.01.1950 -
Name Basic Studies in History of Art  Abbreviation Basic Studies i 
Credits25 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0030 Art History 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Contents 

Taidehistorian oppiaineen tutkimus- ja opetusalaan kuuluu koko visuaalinen kulttuuri. Taidehistorian avulla tutustut kuvataiteiden, arkkitehtuurin, taideteollisuuden, muotoilun sekä luonnonmaiseman, rakennetun ympäristön ja muun esinemaailman ilmiöihin sekä lappilaiseen, pohjoiseen ja arktiseen taiteeseen. Taidehistorian opinnot tukevat taideteollisen alan opiskelijoiden ammatillista kehittymistä, tarjoavat ajankohtaisia tutkimuksellisia näkökulmia ja yleissivistävää tietoa sekä syventävät visuaalisen kulttuurin ymmärtämistä.

Taidehistorian opinnot ovat avoimia kaikille yliopistomme opiskelijoille ja voit suorittaa niitä myös Avoimen yliopiston kautta. Voit opiskella taidehistoriasta perus-, aine- ja syventävät sivuaineopinnot, mutta myös yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi mukaan.

UYLE0300 Taidehistorian perusopinnot 25 op

Taidehistorian perusopinnot (myös yksittäiset kurssit) ovat avoimia kaikille Lapin yliopiston opiskelijoille. Opintojen aikana opiskelija tutustuu ensisijaisesti länsimaisen taiteen keskeisiin ilmiöihin, teoksiin ja tyyleihin.

 

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op
UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op
UYLE0344 Uuden ajan taide 4 op U
YLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op
UYLE0327 Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri 4 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op


 
Methods 

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt, tentittävä kirjallisuus (tenteissä 1 teos vastaa 2 op:n suoritusta ellei toisin ilmoiteta, tentin vähimmäislaajuus perusopinnoissa on 2 op)

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.