Study module

Show study events
UYTY1100 Community Art and Environment Studies, 25 ECTS cr. / 15 Cr. 
Code UYTY1100  Validity 01.01.1950 -
Name Community Art and Environment Studies  Abbreviation Community Art a 
Credits25 ECTS cr. / 15 Cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0154 Environment, Art and Community 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Contents  UYTY1100 Yhteisö, taide ja ympäristö -opintokokonaisuus 25 op

Yhteisö, taide ja ympäristö -opintokokonaisuus järjestetään vuosittain taiteiden tiedekunnan
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. Opinnot voidaan suorittaa kokonaisena sivuaineena
tai erillisinä kursseina. Opiskelija voi halutessaan painottaa opintojen sisältöä joko
ympäristöön tai taiteidenvälisyyteen liittyviin kysymyksiin. Kokonaisuus soveltuu erityisesti
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman sivuaineopinnoiksi tai muille taiteen, ympäristön ja
yhteisön välisen sidoksen kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille.

Sivuainekokonaisuus antaa perusvalmiuksia yhteisö- ja ympäristötaiteellisen toiminnan
toteuttamiseen esteettisestä, eettisestä ja kokemuksellisesta painotuksesta käsin.
Tavoitteena on antaa valmiuksia uusien kehittämiskohteiden suunnitteluun ja organisointiin
taidekasvatuksen, taide- ja kulttuuriorganisaatioiden ja muiden toimijoiden välillä,
sekä lisätä taiteen toimintaedellytyksiä erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä.
Kokonaisuudessa tutustutaan performatiivisen taiteen strategiaan ja ympäristötaiteeseen
erityisesti pohjoisissa elinympäristöissä. Oman taiteellisen ilmaisun lisäksi kehitetään
ja uudistetaan työtapoja eri organisaatioiden, yhteisöjen sekä taideopetuksen välillä.

Opinnot muodostuvat pakollisista (15 op) ja valinnaisista opinnoista (10 op).
Valinnaisissa opinnoissa opiskelija valitsee 4-6 opintopistettä soveltuvista taiteellisen
ilmaisun työpajoista ja 4-6 opintopistettä soveltuvista tiedonalapohjaisista opinnoista.
Opiskelija voi painottaa valinnaisissa opinnoissaan ja yhteisötaideprojektissa joko
ympäristökysymyksiä tai taiteidenvälistä lähestymistapaa. Opinnot voidaan suorittaa
kolmen lukukauden aikana.

A. Pakolliset opintojaksot 15 op

UYTY0101 Johdanto yhteisö- ja ympäristötaiteeseen (3 op)
UYTY0102 Tila-aika-paikka -työpaja (5 op)
UYTY0104 Yhteisö, taide ja ympäristö -projekti (7 op)

B. Valinnaiset työpajaopinnot 4 – 6 op

Opiskelija valitsee kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaisesti taiteiden tiedekunnan,
muiden tiedekuntien tai yliopistojen tarjoamista taiteellisista työpajaopinnoista
4 – 6 opintopistettä. Valinnaiset työpajaopinnot voi suunnata omaa ammatillista
suuntautumista palveleviksi. Työpajaopinnoilla pyritään laajentamaan ja syventämään
pakollisten opintojen antamia perustietoja. Myös kansainvälisen kesäkoulun kursseista
voi valita valinnaisia työpajaopintoja. Työpajaopintoja järjestetään käytettävissä olevien
resurssien mukaan.

UYTY0201 Tulitaidetyöpaja (2 op)
UYTY0202 Lumiveistotyöpaja (2 op)
UYTY0205 Jääveistotyöpaja (2 op)
UYTY0206 Ympäristötaidetyöpaja (2 op)
UYTY0207 Yhteisötaiteen työpaja (2 op)
UYTY0203 Luova tanssi-ilmaisu (2 op)
UYTY0208 Naamioilmaisu (2 op)
UYTY0209 Äänityöpaja (2 op)
UYTY0210 Lavastetyöpaja (2 op)
UYTY0204 Valotyöpaja (2 op)
UYTY0211 Ympäristö- ja yhteisötaidetyöpaja (2 op)
UYTY0212 Vapaavalintainen työpaja (2 op)

C. Valinnaiset tiedonalapohjaiset opinnot 4 – 6 op

Opiskelija valitsee kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaisesti taiteiden tiedekunnan ja
muiden tiedekuntien tarjoamia tiedonalaisia opintoja 4 – 6 opintopisteen verran.
Opinnot voi valita esimerkiksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallinnoimasta
Ympäristöopintojen kokonaisuudesta (YYMP1200). Kulttuurihistorian opinnoista
tiedonalapohjaisiksi opinnoiksi soveltuvat esimerkiksi, Ala- ja vastakulttuurit (UKUL0065),
Vähemmistöt ja kulttuurien kohtaaminen (UKUL0066),Ympäristöhistoria (UKUL0067),
Populaarikulttuurin historia (UKUL0018), Pohjoinen kulttuurihistoria (UKUL0017)
ja Pohjoiset kulttuurit (UKUL0048). Kuvataiteen opinnoista soveltuvat
Taiteen filosofia (UKUV0932), Estetiikka (UKUV0931) ja Visuaalinen antropologia (UVAL0110).
Kursseista niiden sisällöistä ilmoitetaan eri tiedekuntien opinto-oppaissa tai
erillisillä ilmoituksilla lukukausittain. Valinnaisten tiedonalapohjaisten opintojen
soveltuvuuden opintokokonaisuuden opinnoiksi hyväksyy kokonaisuudesta vastaava opettaja.

UYTY0121 Ympäristö- ja yhteisötaiteen perusteet (2 op)
UYTY0122 Taide, ympäristö ja estetiikka (3 op)
UYTY0123 Vapaavalintainen tiedonalapohjainen opinto (2 op)
 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.