Study module

Show study events
UKUV0229 Media tools and Animation, 4 ECTS cr. 
Code UKUV0229  Validity 01.01.1950 -
Name Media tools and Animation  Abbreviation Media tools and 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- perustiedot ja -taidot digitaalisesta kuvasta ja kuvankäsittelystä
- perustiedot animaation historiasta, tekoprosessista ja tuottamisesta
- käyttää kuvankäsittelyn sovelluksia ja animaatiota kuvataidekasvatuksessa

 
Contents 

Johdatus digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja animaatioon. Pikselipohjainen kuvankäsittely ja ohjelmistot, materiaalin digitoiminen. Animaation ilmaisukeinot, historia ja tekniikat. Medialukutaitojen kehittäminen. Median kuvastojen ja ilmiöiden tarkastelu, analysointi ja oman mediailmaisun harjoittaminen.

 
Previous studies 

UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op 

 
Methods 

Luennot 6 h ja ohjatut harjoitustyöt 36 h, itsenäinen työskentely 66 h.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, annetut tehtävät ja lopputyö.

 
Supplementary Literature 

Paananen, P., 2017. Photoshop: Creative Cloud -kuvankäsittely.
Pylkkö, M., 2015. Kuvaa kännykällä ja tabletilla.
Laukkanen, L., 2015. Camp Creative: Luova valokuvaus ja kuvankäsittely.
Eismann, K. & Viljanen, J., 2008. Luova kuvankäsittely.
Nummelin, J., 2015. Animaatioelokuvan lyhyt historia.
Leinonen, T., 2014. 100 vuotta suomalaista animaatiota.
Purves, B., 2014. Stop-motion animation: Frame by frame film-making with puppets and models.

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus/Annamari Manninen 

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Valinnainen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.