Study module

Show study events
XAKA0102 Finnish: Systematic Writing, 2 ECTS cr. 
Code XAKA0102  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Systematic Writing  Abbreviation Finnish: System 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Kurssi auttaa opiskelijaa erottamaan toisistaan tutkimus- ja kirjoittamisprosessin. Tavoitteena on löytää tutkimusongelman kannalta tarkoituksenmukaisia aineiston lukutapoja ja tekstin jäsennystapoja.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. erottaa tutkimussuunnitelman ja kirjoitussuunnitelman
2. hahmottaa tutkimuksen tavoitteen, analyysin ja tulkinnan eron ja yhteyden
3. tuottaa vaihtoehtoisia tieteellisen tekstin jäsennystapoja.

 
Contents 

Opiskelijalla tulee olla meneillään jokin tutkimustyö. Kurssin tehtävät edellyttävät, että opiskelijalla on aihe, tutkimusongelma, käsitys käytettävästä aineistosta ja analyysitavasta. Kurssilla ei käsitellä opiskelijoiden varsinaista tutkimustekstiä. Kirjoittamista tarkastellaan erillisenä ja erityisiä valmiuksia vaativana tutkimustyön osana. Kurssilla pohditaan tekstin jäsennystapoja suhteessa tutkimuskysymykseen, tutkimusmenetelmään ja tutkimuksen pääotsikkoon. Kirjoitussuunnitelmaa eli tutkimuksen jäsentymistä luettavaan muotoon tarkastellaan nimenomaan tekstin ja erityisesti lukijan näkökulmasta. Kurssin aikana opiskelijat tekevät ja muokkaavat erilaisia jäsennysvaihtoehtoja meneillään olevaan tutkimustyöhönsä.

 
Previous studies 

Akateemiset tekstitaidot –kurssi suoritettu ja mielellään myös kandidaattitutkielma tehty. Suositeltavaa on, että suunnitelmallista kirjoittamista -kurssi suoritetaan ennen tutkimuskirjoittamisen kurssia, mikäli opiskelija suorittaa molemmat kurssit.

 
Methods 

Kurssi koostuu kolmenlaisesta työskentelymuodosta: itsenäisestä työskentelystä, ryhmäpalautteesta ja opettajan ohjauksesta. Palautteiden perusteella opiskelija muokkaa työhönsä toimivia jäsennystapoja. Kontaktiopetusta opiskelijaa kohden on noin 10 tuntia, jonka lisäksi tulevat itsenäisessä pienryhmässä työskentely ja itsenäinen työ.

 
Requirements 

Aktiivinen läsnäolo luennolla ja ryhmätapaamisissa sekä annettujen tehtävien suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Tieteellinen kirjoittaminen (toim. Kinnunen & Löytty). Vastapaino. 2002.
Ajattele itse! (toim. Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio). PS-kustannus. 2010.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

4. opintovuosi

 
Tutor 

Katriina Uljas-Rautio
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Valinnainen

 
Additional information 

Kurssi on tarkoitettu maisterivaiheessa kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. KTK:n opiskelijoille se on pakollinen.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Suunnitelmallista kirjoittamista, ryhmä 1, verkkokurssi  Virtual study  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen  08.09.20 -07.10.20
Reg. time not started Suunnitelmallista kirjoittamista, ryhmä 2, verkkokurssi  Virtual study  Katriina Uljas-Rautio  19.10.20 -04.12.20
Reg. time not started Suunnitelmallista kirjoittamista, ryhmä 3, ensisijaisesti TTK:n opiskelijat  Group Exercise  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen  30.10.20 -02.12.20
Reg. time not started Suunnitelmallista kirjoittamista, ryhmä 4, KTK ja muut tiedekunnat  Group Exercise  Katriina Uljas-Rautio  18.01.21 -24.02.21
Reg. time not started Suunnitelmallista kirjoittamista, ryhmä 5, verkkokurssi  Virtual study  Katriina Uljas-Rautio  19.03.21 -13.05.21

Upcoming exams
No exams.