Study module

Show study events
TRUO0010 Swedish: Written Communication (CEFR B1), 2 ECTS cr. 
Code TRUO0010  Validity 01.01.1950 -
Name Swedish: Written Communication (CEFR B1)  Abbreviation Swedish: Writte 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0015 Swedish 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingToisen kotimaisen kielen (ruotsi) arvosteluasteikko 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy oman alan työelämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan tekstejä ja osaa referoida niitä sekä suullisesti että kirjallisesti
3. osaa kirjoittaa yhtenäisiä tekstejä omalta alalta, tuntee oman alan keskeisen sanaston ja osaa käyttää oman alan termejä oikeassa kontekstissa 
4. saavuttaa vähintään B1 -tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan ruotsinkielisiä tekstejä ja perehdytään erityisesti oman erikoisalan sanastoon. Kurssin aikana opiskelijat lukevat useita omaa alaa käsitteleviä tekstejä ja harjoittelevat tekstin tuottamista mm. käännös- ja referointiharjoituksin. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

 
Previous studies 

Lukion ruotsi tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelijalta puuttuu ruotsin yo-arvosana tai hän on kirjoittanut ruotsista arvosanan a, b tai c tai opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, suositellaan kielitaidon päivittämistä riittävälle tasolle esim. suorittamalla ruotsin valmentava kurssi ennen varsinaisia ruotsin kursseja.

 
Methods 

Kurssilla luetaan useita oman alan tekstejä opettajan kokoamasta materiaalinipusta, joka jaetaan kurssin alussa. Tekstien pohjalta kerrataan kielioppia.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen kirjallinen kielitaito testataan. Kirjallinen koe suoritetaan kirjoittamalla kirjoitelma ilman apuneuvoja ohjeiden mukaan.

 
Supplementary Literature 

Suositeltavaa oheislukemistoa:
Fiilin, U. & Hakala, K.: Fullträff. Ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja. 2011.
Kaunisto, S., Paasonen, M., Salonen, A.: Grammatik galleri. 2006.
Ruotsinkieliset oman alan julkaisut ja aikakauslehdet sekä ruotsinkieliset sanomalehdet.
Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 
Evaluation 

Hyvä/tyydyttävä/hylätty

 
Timing 

1. periodi
Ryhmä 1, matkailututkimus
Ryhmä 2, sosiaalityö
2. periodi
Ryhmä 3, sosiologia/politiikkatieteet
Ryhmä 4, johtamisen psykologia/hallintotiede/johtaminen
3. periodi
Ryhmä 5: johtamisen psykologia/hallintotiede/johtaminen

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Sinikka Koivurova (sosiaalityö, matkailututkimus)
Tiina Kiuru (johtamisen psykologia/hallintotiede/johtaminen, sosiologia/politiikkatieteet)

 
Language of instruction 

Suomi
Ruotsi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Kaikki opiskelijat osallistuvat Optimassa ruotsin lähtötasotestiin. Testi on kaikille sama tiedekunnasta riippumatta ja siihen voi osallistua vain kerran. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet ruotsin kielen opintojen aloittamiseksi. Ellei opiskelija selviydy lähtötasotestistä, hänen kannattaa osallistua ruotsin valmentavalle kurssille tai hankkia muulla tavalla tarvittavat tiedot ennen pakollisia ruotsin kursseja.

Lähtötasotesti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin, jotta opiskelija ehtii tarvittaessa osallistua valmentavalle kurssille ennen pakollisia ruotsin kursseja. Lähtötasotestiin osallistuminen tapahtuu seuraavasti: Kirjaudu Optimaan. Omalla työtilat –sivullasi on yläpalkissa kolme hahmoa, joista yksi viittaa. Hahmoja klikkaamalla saat auki kurssit, joille voit ilmoittautua itsenäisesti. Valitse sieltä ”Ruotsin lähtötasotesti”.

XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka 
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä 
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana. 

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa oppiainekohtaisille ruotsin kursseille. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, aktivoidaan suullista kielitaitoa, harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä ja tehdään kirjoitusharjoituksia. Harjoitusten avulla pyritään parantamaan tavallisimpien kielioppirakenteiden hallintaa, kykyä viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä kerrata sanastoa.

Kielikeskuksen rästitenttipäivinä järjestetään myös vapaaehtoinen alkukoe, joka koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnän sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä.

Lisää hyödyllistä tietoa ruotsin opiskeluun liittyvistä asioista saat ruotsin kotisivuilta http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Ruotsi

 
Registration 

Ilmoittautuminen vain "Ruotsin kirjallisen taidon" kurssille. Suullisen taidon kurssille ei ilmoittauduta erikseen.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, ryhmä 6, sosiaalityö, verkkokurssi  Virtual study  Tiina Kiuru 
17.05.21mon 09.00-13.00
18.05.21tue 09.00-13.00
20.05.21thu 09.00-13.00
24.05.21mon 09.00-13.00
25.05.21tue 09.00-13.00
27.05.21thu 09.00-13.00
31.05.21mon 09.00-13.00
01.06.21tue 09.00-13.00
03.06.21thu 09.00-13.00
08.06.21tue 10.00-12.00
09.06.21wed 10.00-12.00
10.06.21thu 10.00-12.00
14.06.21mon 09.00-14.00
16.06.21wed 09.00-11.00
Reg. time is off. Swedish: Oral Skills and Written Communication (CEFR B1)  Virtual study  Anki Heikkinen 
31.05.21mon 09.15-11.30
01.06.21tue 09.15-11.30
02.06.21wed 09.15-11.30
03.06.21thu 09.15-11.30
07.06.21mon 09.15-11.30
08.06.21tue 09.15-11.30
09.06.21wed 09.15-11.30
10.06.21thu 09.15-11.30
14.06.21mon 09.15-11.30
15.06.21tue 09.15-11.30
16.06.21wed 09.15-11.30
17.06.21thu 09.15-11.30
21.06.21mon 09.15-11.30
22.06.21tue 09.15-11.30
23.06.21wed 09.15-11.30
Reg. time not started Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, YTK, ryhmät 1 - 3  Group Exercise  Tiina Kiuru,
Sinikka Koivurova 
25.08.21 -08.12.21

Upcoming exams
No exams.