Study module

Show study events
TRUO0011 Swedish: Oral Skills (CEFR B1), 2 ECTS cr. 
Code TRUO0011  Validity 01.01.1950 -
Name Swedish: Oral Skills (CEFR B1)  Abbreviation Swedish: Oral S 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0015 Swedish 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingToisen kotimaisen kielen (ruotsi) arvosteluasteikko 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy käytännön elämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan ruotsin kieltä
3. kommunikoi asianmukaista terminologiaa käyttäen ja oikein ääntäen oman alan viestintätilanteissa
4. saavuttaa vähintään B1 -tason suullisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavaa suullista kielitaitoa, keskustellaan omaan alaan liittyvistä aiheista ja perehdytään alakohtaiseen sanastoon. Lisäksi kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan puhuttua kieltä. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

 
Previous studies 

Lukion ruotsi tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelijalta puuttuu ruotsin yo-arvosana tai hän on kirjoittanut ruotsista arvosanan a tai b tai opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, suositellaan kielitaidon päivittämistä riittävälle tasolle esim. suorittamalla ruotsin valmentava kurssi ennen varsinaisia ruotsin kursseja.

 
Methods 

Suullista kielitaitoa harjoitellaan referoimalla kurssilla luettuja tekstejä suullisesti, kertomalla ajankohtaisia alakohtaisia uutisia sekä pitämällä alustus ja keskustelemalla siitä.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen suullisten tehtävien ja alustusten hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen suullinen kielitaito testataan.

 
Supplementary Literature 

Suositeltavaa oheislukemistoa:
Fiilin, U. & Hakala, K.: Fullträff. Ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja. 2011.
Kaunisto, S., Paasonen, M., Salonen, A.: Grammatik galleri. 2006.
Ruotsinkieliset oman alan julkaisut ja aikakauslehdet sekä ruotsinkieliset sanomalehdet.
Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 
Evaluation 

Hyvä/tyydyttävä/hylätty

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Sinikka Koivurova (sosiaalityö)
Tiina Kiuru (johtamisen psykologia/hallintotiede/johtaminen, sosiologia/politiikkatieteet)

 
Language of instruction 

Suomi
Ruotsi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Ruotsin kotisivuilta http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Ruotsi löytyy hyödyllistä tietoa ruotsin opiskeluun liittyvistä asioista mm. lähtötasotestistä, tenttipäivistä ja valmentavasta kurssista.

 
Registration 

Ilmoittautuminen vain "Ruotsin kirjallisen taidon" kurssille. Suullisen taidon kurssille ei ilmoittauduta erikseen.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.