Study module

Show study events
URUO0010 Swedish: Written Communication (CEFR B1), 1-2 ECTS cr. 
Code URUO0010  Validity 01.01.1950 -
Name Swedish: Written Communication (CEFR B1)  Abbreviation Swedish: Writte 
Credits1-2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0015 Swedish 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingToisen kotimaisen kielen (ruotsi) arvosteluasteikko 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy oman alan työelämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan tekstejä ja osaa referoida niitä sekä suullisesti että kirjallisesti
3. osaa kirjoittaa yhtenäisiä tekstejä omalta alalta, tuntee oman alan keskeisen sanaston ja osaa käyttää oman alan termejä oikeassa kontekstissa 
4. saavuttaa vähintään B1 -tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan ruotsinkielisiä tekstejä ja perehdytään erityisesti oman erikoisalan sanastoon. Kurssin aikana opiskelijat lukevat useita omaa alaa käsitteleviä tekstejä ja harjoittelevat tekstin tuottamista mm. käännös- ja referointiharjoituksin. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

 
Previous studies 

Lukion ruotsi tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelijalta puuttuu ruotsin yo-arvosana tai hän on kirjoittanut ruotsista arvosanan a, b tai c tai opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, suositellaan kielitaidon päivittämistä riittävälle tasolle esim. suorittamalla ruotsin valmentava kurssi ennen varsinaisia ruotsin kursseja.

 
Methods 

Kurssilla luetaan useita oman alan tekstejä opettajan kokoamasta materiaalinipusta, joka jaetaan kurssin alussa. Tekstien pohjalta kerrataan kielioppia.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen kirjallinen kielitaito testataan. Kirjallinen koe suoritetaan kirjoittamalla kirjoitelma ilman apuneuvoja ohjeiden mukaan.

 
Supplementary Literature 

Suositeltavaa oheislukemistoa:
Fiilin, U. & Hakala, K.: Fullträff. Ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja. 2011.
Kaunisto, S., Paasonen, M., Salonen, A.: Grammatik galleri. 2006.
Ruotsinkieliset oman alan julkaisut ja aikakauslehdet sekä ruotsinkieliset sanomalehdet.
Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 
Evaluation 

Hyvä/tyydyttävä/hylätty

 
Timing 

Kevätlukukausi

 
Target Group 

2. vuosikurssi

 
Tutor 

Johanna Lantto

 
Language of instruction 

Suomi
Ruotsi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Kurssi on mahdollista suorittaa myös alkukokeella, josta saa lisätietoa ruotsin kotisivuilta
http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Ruotsi. Sieltä löytyy myös lisää hyödyllistä tietoa ruotsin opiskeluun liittyvistä asioista mm. lähtötasotestistä, tenttipäivistä ja valmentavasta kurssista.

 
Registration 

Ilmoittautuminen vain "Ruotsin kirjallisen taidon" kurssille. Suullisen taidon kurssille ei ilmoittauduta erikseen.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, kuvataidekasvatus  Group Exercise  Johanna Lantto 
24.03.22thu 09.15-11.45
29.03.22tue 09.15-11.45
31.03.22thu 09.15-11.45
01.04.22fri 09.15-11.45
05.04.22tue 09.15-11.45
07.04.22thu 09.15-11.45
08.04.22fri 09.15-11.45
12.04.22tue 09.15-11.45
14.04.22thu 09.15-11.45
19.04.22tue 09.15-11.45
21.04.22thu 09.15-11.45
22.04.22fri 09.15-11.45
26.04.22tue 09.15-11.45
28.04.22thu 09.15-11.45
03.05.22tue 12.15-14.45
05.05.22thu 10.00-14.00
06.05.22fri 09.00-12.00

Upcoming exams
No exams.