Study module

Show study events
LRUO0010 Swedish: Written Communication (CEFR B1), 1-2 ECTS cr. 
Code LRUO0010  Validity 01.01.1950 -
Name Swedish: Written Communication (CEFR B1)  Abbreviation Swedish: Writte 
Credits1-2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0015 Swedish 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingToisen kotimaisen kielen (ruotsi) arvosteluasteikko 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy oman alan työelämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan tekstejä ja osaa referoida niitä sekä suullisesti että kirjallisesti
3. osaa kirjoittaa yhtenäisiä tekstejä omalta alalta, tuntee oman alan keskeisen sanaston ja osaa käyttää oman alan termejä oikeassa kontekstissa 
4. saavuttaa vähintään B1-tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan ruotsinkielisiä tekstejä ja perehdytään erityisesti oman erikoisalan sanastoon. Kurssin aikana opiskelijat lukevat useita omaa alaa käsitteleviä tekstejä ja harjoittelevat tekstin tuottamista mm. käännös- ja referointiharjoituksin. Lisäksi kurssilla tarkastellaan Suomen ja Ruotsin koulujärjestelmiä ja niiden välisiä eroja. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

 
Previous studies 

Lukion ruotsi tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelijalta puuttuu ruotsin yo-arvosana tai hän on kirjoittanut ruotsista arvosanan a, b tai c tai opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, suositellaan kielitaidon päivittämistä riittävälle tasolle esim. suorittamalla ruotsin valmentava kurssi ennen varsinaisia ruotsin kursseja.

 
Methods 

Kurssilla luetaan useita oman alan tekstejä opettajan kokoamasta materiaalinipusta, joka jaetaan kurssin alussa. Tekstien pohjalta kerrataan kielioppia.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen kirjallinen kielitaito testataan. Kirjallinen koe suoritetaan kirjoittamalla kirjoitelma ilman apuneuvoja ohjeiden mukaan.

 
Supplementary Literature 

Suositeltavaa oheislukemistoa:
Fiilin, U. & Hakala, K.: Fullträff. Ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja. 2011.
Kaunisto, S., Paasonen, M., Salonen, A.: Grammatik galleri. 2006.
Ruotsinkieliset oman alan julkaisut ja aikakauslehdet sekä ruotsinkieliset sanomalehdet.
Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 
Evaluation 

Hyvä/tyydyttävä/hylätty

 
Timing 

2., 3. ja kesäperiodi (lv. 2018-2019)

 
Target Group 

2. ja 3. opintovuosi (lv. 2018-2019)

 
Tutor 

Johanna Lantto

 
Language of instruction 

Suomi
Ruotsi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Kaikki opiskelijat osallistuvat Optimassa ruotsin lähtötasotestiin. Testi on kaikille sama tiedekunnasta riippumatta ja siihen voi osallistua vain kerran. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet ruotsin kielen opintojen aloittamiseksi. Ellei opiskelija selviydy lähtötasotestistä, hänen kannattaa osallistua ruotsin valmentavalle kurssille tai hankkia muulla tavalla tarvittavat tiedot ennen pakollisia ruotsin kursseja.

Lähtötasotesti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin, jotta opiskelija ehtii tarvittaessa osallistua valmentavalle kurssille ennen pakollisia ruotsin kursseja. Lähtötasotestiin osallistuminen tapahtuu seuraavasti: Kirjaudu Optimaan. Omalla työtilat –sivullasi on yläpalkissa kolme hahmoa, joista yksi viittaa. Hahmoja klikkaamalla saat auki kurssit, joille voit ilmoittautua itsenäisesti. Valitse sieltä "Ruotsin lähtötasotesti".

XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa oppiainekohtaisille ruotsin kursseille. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, aktivoidaan suullista kielitaitoa, harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä ja tehdään kirjoitusharjoituksia. Harjoitusten avulla pyritään parantamaan tavallisimpien kielioppirakenteiden hallintaa, kykyä viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä kerrata sanastoa.

Kielikeskuksen rästitenttipäivinä järjestetään myös vapaaehtoinen alkukoe, joka koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnän sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä.

Lisää hyödyllistä tietoa ruotsin opiskeluun liittyvistä asioista saat ruotsin kotisivuilta http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Ruotsi

 
Registration 

Ilmoittautuminen vain "Ruotsin kirjallisen taidon" kurssille. Suullisen taidon kurssille ei ilmoittauduta erikseen.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, luokanopettajat, ryhmä A, 2. vsk  Group Exercise  Johanna Lantto 
22.10.20thu 12.15-14.45
26.10.20mon 09.15-11.45
27.10.20tue 12.15-14.45
29.10.20thu 12.15-14.45
02.11.20mon 12.15-14.45
03.11.20tue 12.15-14.45
05.11.20thu 12.15-14.45
09.11.20mon 12.15-14.45
10.11.20tue 12.15-14.45
12.11.20thu 12.15-14.45
17.11.20tue 12.15-14.45
19.11.20thu 12.15-14.45
24.11.20tue 09.15-11.45
26.11.20thu 12.15-14.45
01.12.20tue 12.15-14.45
03.12.20thu 10.00-14.00
04.12.20fri 09.00-12.00
Reg. time not started Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, luokanopettajat, ryhmä B, 2. vsk  Group Exercise  Johanna Lantto 
07.12.20mon 09.15-11.45
09.12.20wed 14.00-16.30
15.12.20tue 12.15-14.45
16.12.20wed 12.15-14.45
08.01.21fri 12.15-14.45
11.01.21mon 14.00-16.30
14.01.21thu 12.15-14.45
08.02.21mon 12.15-14.45
10.02.21wed 09.15-11.45
11.02.21thu 12.15-14.45
15.02.21mon 12.15-14.45
18.02.21thu 12.15-14.45
22.02.21mon 12.15-14.45
24.02.21wed 09.15-11.45
25.02.21thu 12.15-14.45
01.03.21mon 10.00-14.00
04.03.21thu 12.00-15.00
Reg. time not started Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, luokanopettajat, ryhmä C, 2. vsk  Group Exercise  Johanna Lantto 
08.12.20tue 09.15-11.45
10.12.20thu 12.15-14.45
15.12.20tue 12.15-14.45
16.12.20wed 12.15-14.45
08.01.21fri 12.15-14.45
12.01.21tue 09.15-11.45
15.01.21fri 12.15-14.45
09.02.21tue 12.15-14.45
10.02.21wed 13.15-15.45
12.02.21fri 12.15-14.45
16.02.21tue 12.15-14.45
19.02.21fri 12.15-14.45
23.02.21tue 12.15-14.45
24.02.21wed 13.15-15.45
26.02.21fri 12.15-14.45
02.03.21tue 09.00-12.00
04.03.21thu 12.00-15.00

Upcoming exams
No exams.