Study module

Show study events
UKUV0918 Sculpting - live model, 7 ECTS cr. 
Code UKUV0918  Validity 01.01.1950 -
Name Sculpting - live model  Abbreviation Sculpting - liv 
Credits7 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0150 Art 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Tom Engblom 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää ja soveltaa kuvanveiston perustekniikoita elävän mallin veistämisessä
- hahmottaa ihmisen mittasuhteita ja anatomiaa kolmiuloitteisesti.

 
Contents 

Kehittää opiskelijan havainto- ja ilmaisukykyä, kolmiulotteista suhde-ja muototajua.  Ihmisen anatomiaan tutustuminen, valannan suunnittelukohteena ihmisvartalo.

 
Methods 

Luennot, kritiikit ja henkilökohtainen ohjaus 84h. Itsenäinen työskentely 105h.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty suoritetut harjoitustyöt.

 
Target Group 

Kuvataiteen aineopintojen opiskelijat.

 
Tutor 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tom Engblom

 
Compulsory 

Valinnainen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.