Study module

Show study events
XNTU1517 Gendered practises of education, 3-5 ECTS cr. 
Code XNTU1517  Validity 01.01.1950 -
Name Gendered practises of education  Abbreviation Gendered practi 
Credits3-5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0443 Gender Studies 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Päivi Naskali 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Haywood, Chris & Mac and Ghaill, Mairtin   Education and Masculinities  2013  - Availability
     Herrala, Helena  Tytöt kaukalossa : etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta  2015  - Availability
     Lahelma E. Gordon T.  Koulun arkea tutkimassa yläasteen erot ja erilaisuudet   2003  - Availability
     Lappalainen, Sirpa   Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä   2006  - Availability
     Moreau Marie-Pierre  Inequalities in the teaching profession : a global perspective   2014  - Availability
     Olovsson Sofie  Normkritisk pedagogik i praktiken Examensarbete inom masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning pedagogik.   2014  - Availability
     http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4529985&fileOId=4529986
     Paju, Petri  Koulua on käytävä : etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana  2011  - Availability
     Kankkunen, Tarja  Tytöt, pojat ja erojen leikki : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa  2004  - Availability
     Ringrose Jessica  Postfeminist education? : girls and the sexual politics of schooling   2013  - Availability
     Vanhatapio, Tuula  Poikavoimaa kuvataideharrastukseen pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta  2010  - Availability
     Ylitapio-Mäntylä, Outi  Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä   2009  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. ymmärtää sukupuolen teoreettisena kategoriana ja tuntee sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän käsitteistön
2. osaa analysoida koulutuskulttuurin sukupuolittuneisuutta rakenteellisella, institutionaalisella, kulttuurisella sekä yksilöllisellä tasolla
3. tunnistaa ja osaa analysoida kasvatus- ja koulutuskäytäntöjen sukupuolittuneisuutta ja heteronormatiivisuutta
4. ymmärtää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kasvatusetiikan osana.

 
Contents 

Kurssilla pohditaan kasvatuksen ja koulutuksen ideologioita ja käytänteitä kategorioiden ja erojen tuottamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää käsitteistöä, sekä vallan, koulutuksen ja sukupuolen välisiä suhteita. Perehdytään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lainsäädännölliseen perustaan sekä koulutuksen segregaatioon. Pohditaan sukupuolittunutta piilo-opetussuunnitelmaa, opettajuuden sukupuolta sekä seksualisoitua ja sukupuolitettua lapsuutta.

 
Methods 

Keskusteluluennot (16 h) ja kirjallisuuteen perehtyminen omaehtoisen opiskelun avulla.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja oppimispäiväkirja luentojen sekä kahden teoksen pohjalta. Itsenäisen työn osuus 109 h.

 
More literature information and extra material 

Haywood, Chris & Mac and Ghaill, Mairtin: Education and Masculinities, 2013.

Herrala, Helena: Tytöt kaukalossa: etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta, 2015.

Lahelma, Elina & Gordon, Tuula: Koulun arkea tutkimassa, 2003

Lappalainen, Sirpa: Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli, 2006.

Lehtonen, Jukka: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa, 2003.

Moreau, Marie-Pierre (ed.) 2014: Inequalities in the teaching profession. A Global Perspective.

Olovsson, Sofie:. Normkritisk pedagogik i praktiken. Examensarbete inom masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning pedagogik. Lunds universitet, 2014.

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4529985&fileOId=4529986

Paju, Petri 2011. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus

Kankkunen, Tarja: Tytöt, pojat ja ”erojen leikki”, 2004.

Ringrose, Jessica: Postfeminist Education? Girls and the sexual politics of schooling, 2016

Suortamo, Markku ym. (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa, 2010

Vanhatapio, Tuula: Poikavoimaa kuvataideharrastukseen: Pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta, 2010. http://www.minna.fi/fi_FI/web/guest/haku1?view=recordView&entityId=357

Ylitapio-Mäntylä, Outi: Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä, 2009. 

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Timing 

3. periodi

 
Tutor 

Sukupuolentutkimuksen professori

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt  Lecture  Päivi Naskali 
04.02.20tue 08.00-12.00
11.02.20tue 12.00-16.00
18.02.20tue 08.00-12.00
25.02.20tue 08.00-12.00

Upcoming exams
No exams.