Opintojakso

Hae opetus/tentit
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1), 2 op 
Koodi TVEN0206  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1)  Lyhenne Projekti- ja ve 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti kansainvälisissä projekteissa (esim. yhteyden ottaminen, tapaamisen järjestäminen, projektin esitteleminen)
2. pystyy saavuttamaan vähintään B1-tason kirjallisen ja suullisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Sisällöllisesti kurssi jakaantuu kahteen osaan: suullinen taito ja kirjallinen taito. Suullisia harjoituksia tehdään pareittain ja pienryhmissä. Luetaan ja kirjoitetaan mallin mukaan lyhyitä asiaan liittyviä asiakirjoja. Tutustutaan teksteihin ja eri materiaaleihin ja suoritetaan niihin liittyviä tehtäviä. Kurssilla tuotetut tekstit korvaavat loppukokeen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukion oppimäärä tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia 24 t.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- tai kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

3. tai 4. opintovuosi
Kurssi on tarkoitettu aiemmin venäjää lukeneille opiskelijoille, jotka haluavat rakentaa taitoa toimia kansainvälisissä työtehtävissä.

 
Vastuuhenkilö 

Valentina Katainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Venäjä

 
Pakollisuus 

Valinnainen
Pakollinen matkailututkimuksen pääaineopiskelijoille, jotka ovat valinneet II vieraaksi kieleksi venäjän.

 
Lisätiedot 

Kurssi suoritetaan yleensä tekstinymmärtämiskurssin jälkeen. Tästä voi poiketa, mikäli katsoo aktiivisen kielitaidon riittävän. Peruskurssit XVEN0001-0004 tarjoavat mahdollisuuden rakentaa riittävä kielitaito yhden lukuvuoden aikana. Kielitaitoa voi myös aktivoida preppauskurssilla.

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TSAK0206  German: Project and Networking Skills (CEFR B1)
TRAN0206  French: Project and Networking Skills (CEFR B1)
TVEN0206  Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1)
TESP0206  Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1)
TSAA0206  Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1)

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä