Study module

Show study events
TVEN0206 Russian: Project and Networking Skills (CEFR B1), 2 ECTS cr. 
Code TVEN0206  Validity 01.01.1950 -
Name Russian: Project and Networking Skills (CEFR B1)  Abbreviation Russian: Projec 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0033 Russian 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti kansainvälisissä projekteissa (esim. yhteyden ottaminen, tapaamisen järjestäminen, projektin esitteleminen)
2. pystyy saavuttamaan vähintään B1-tason kirjallisen ja suullisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Sisällöllisesti kurssi jakaantuu kahteen osaan: suullinen taito ja kirjallinen taito. Suullisia harjoituksia tehdään pareittain ja pienryhmissä. Luetaan ja kirjoitetaan mallin mukaan lyhyitä asiaan liittyviä asiakirjoja. Tutustutaan teksteihin ja eri materiaaleihin ja suoritetaan niihin liittyviä tehtäviä. Kurssilla tuotetut tekstit korvaavat loppukokeen.

 
Previous studies 

Lukion oppimäärä tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia 24 t.

 
Requirements 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- tai kevätlukukausi

 
Target Group 

3. tai 4. opintovuosi
Kurssi on tarkoitettu aiemmin venäjää lukeneille opiskelijoille, jotka haluavat rakentaa taitoa toimia kansainvälisissä työtehtävissä.

 
Tutor 

Valentina Katainen

 
Language of instruction 

Suomi
Venäjä

 
Compulsory 

Valinnainen
Pakollinen matkailututkimuksen pääaineopiskelijoille, jotka ovat valinneet II vieraaksi kieleksi venäjän.

 
Additional information 

Kurssi suoritetaan yleensä tekstinymmärtämiskurssin jälkeen. Tästä voi poiketa, mikäli katsoo aktiivisen kielitaidon riittävän. Peruskurssit XVEN0001-0004 tarjoavat mahdollisuuden rakentaa riittävä kielitaito yhden lukuvuoden aikana. Kielitaitoa voi myös aktivoida preppauskurssilla.

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TSAK0206  German: Project and Networking Skills (CEFR B1)
TRAN0206  French: Project and Networking Skills (CEFR B1)
TVEN0206  Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1)
TESP0206  Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1)
TSAA0206  Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1)

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.