Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0811-1 Musiikin opettamisen perusteita, 0.5 op 
Koodi LAPE0811-1  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Musiikin opettamisen perusteita  Lyhenne Musiikin opetta 
Laajuus0.5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0013 Musiikki 
LajiOpintojakson osa  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite  Tavoitteena on perehtyä perusopetuksen 1-2 luokkien musiikkikasvatukseen. 
Sisältö  Didaktiset musiikin harjoitukset
Sisään säestämiseen 
Toteutus ja työmuodot  1. Musiikin harjoitukset (1 op); 1.-2.periodi
2. Pianonsoitto (0.5p) 1.-2. periodi 
Vaadittavat suoritukset  Osallistuminen musiikin harjoituksiin ja pianonsoiton opetukseen. 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista  Perusopetuksen 1-2 luokkien musiikin oppikirjat ja muu oheismateriaali 
Arviointi  Hyväksytty / hylätty 
Ajankohta  Syksy 
Kohderyhmä  1. vuosikurssille 
Vastuuhenkilö  Musiikin lehtorit 
Lisätiedot  www.ulapland.fi/ktkmusa 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä