Opintojakso

Hae opetus/tentit
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä, 2-10 op 
Koodi VAIK0001  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä  Lyhenne Vaikuttaminen y 
Laajuus2-10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0417 Sosiologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa yliopistollisissa luottamustehtävissä edellytettäviä taitoja (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet) käytännön yliopistohallinnossa
- arvioida kriittisesti ratkaistavaksi tulevia asioita, ottaa kantaa päätettäväksi tuleviin asioihin ja perustella näkemyksiään
- hoitaa luottamustoimeen liittyvät tehtävät vastuullisella tavalla.

 
Sisältö 

Opintojakso voi koostua useammasta luottamustehtävässä toimimisesta seuraavasti:
Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4 op
Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
Yliopistoneuvosto 1 vuosi 2 op
Tiedekuntaneuvosto 1 vuosi 2 op
Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 2 op
Valtakunnallinen opiskelijajärjestö, esim. SYL:n hallitus 1 vuosi 4 op
Opiskelijatuutorointi 1 vuosi 2 op

 
Vaadittavat suoritukset 

Kyseinen opintojakso suoritetaan toimimalla edellä mainitussa luottamustehtävässä ja kirjoittamalla oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjassa opiskelija vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka moneen kokoukseen osallistunut?

2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä?

3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa? Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

4. Tuutorointia koskevat kysymykset: Mikä on tuutoroinnissa haastavinta ja antoisinta? Miten uusien opiskelijoiden integrointi yliopistoyhteisöön onnistui? Miten tuutoritoimintaa tulisi kehittää? Mitkä olivat omat tuutoroinnin toimintamallit ja mitä ne itselle opettivat?

Oppimispäiväkirja jätetään tiedekunnan opintopäällikölle liitteenä todistukset luottamustoimista. Opintopäällikkö hyväksyy oppimispäiväkirjan ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän.

 
Vastuuhenkilö 

Opintopäällikkö

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä